Ders Adı Bitki Embriyolojisi
Ders Kodu BIO-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanmak, 2- Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk almak, 3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki Embriyolojisinin tarihsel gelişimi. Döl almaşı. Çiçek yapısı. Mikrosporogenez: Anter ve çeperi, tapetumun görevi, kalloz, arkespor, sporogen doku, polen ana hücreleri ve mayozun önemi, mikrospor tetradları, polen oluşumu, polen tüpü. Megasporogenez: tohum taslağı ve çeşitleri, megasporda mayoz ve gon atılması, olgun embriyo kesesi. Kimera. Tozlaşma ve tipleri. Otogami ve alogami. Döllenme: polen çimlenmesi, polen tüpünün gelişimi ve yolu, çifte döllenme, self sterilite, endosperma. Zigot, embriyogeni, poliembriyoni, apomiksis, vegetatif üreme. Tohum: gelişimi, tohum kabuğu, tohumların sınıflandırılması, dağılma şekli, tohum dormansisi, tohumun önemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri eşeyli üreyen bitkilerin erkek ve dişi üreme yapılarının nasıl meydana geldiğini öğrenir.
Dersin Amacı eşeyli üreyen bitkilerin erkek ve dişi bireylerinin gelişim, farklılaşma ve olgunlaşma süreçlerini öğretir. tozlaşma, döllenme ve zigot gelişimi, tohum ve embriyo oluşumunu öğretir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki Embriyolojisinin tarihsel gelişimi. Döl almaşı. Çiçek yapısı.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
2 Mikrosporogenez: Anter ve çeperi, tapetumun görevi, kalloz, arkespor
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
3 Mikrosporogenez: Sporogen doku, polen ana hücreleri.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
4 Mikrosporogenez: Mayozun önemi, mikrospor tetradları, polen oluşumu, polen tüpü.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
5 Megasporogenez: tohum taslağı ve çeşitleri, megasporda mayoz ve gon atılması,
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
6 Megasporogenez: Megasporda mayoz ve gon atılması
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
7 Megasporogenez: olgun embriyo kesesi.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
8 Kimera nedir? kimera bitkilerinin özellikleri nelerdir?
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
9 Tozlaşma ve tipleri.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
10 Otogami ve alogami.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
11 Döllenme: polen çimlenmesi, polen tüpünün gelişimi ve yolu.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
12 Çifte döllenme, self sterilite, endosperma.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
13 Zigot, embriyogeni, poliembriyoni, apomiksis, vegetatif üreme.
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
14 Tohum: gelişimi, tohum kabuğu, tohumların sınıflandırılması, dağılma şekli, tohum dormansisi, tohumun önemi. Uygulama: Monokotil ve dikotiledon bazı bitkilere ait tohumların morfolojik incelenmesi
  Ön Hazırlık: Bitki Embriyolojisi Ders Notu. ÜNAL, M. (2007),Bitki Embriyolojisi, Nobel Yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 4
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 4
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 30
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 95    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders notu Bitki Embriyolojisi (2007). Meral ÜNAL. Nobel Yayınları. Champbell Biology, 2011. Palme yayıncılık.
Diğer Kaynaklar Ders notu Bitki Embriyolojisi (2007). Meral ÜNAL. Nobel Yayınları. Champbell Biology, 2011. Palme yayıncılık.
Materyal
Dökümanlar Ders notu Bitki Embriyolojisi (2007). Meral ÜNAL. Nobel Yayınları. Champbell Biology, 2011. Palme yayıncılık.
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)