Ders Adı Bitki Embriyolojisi
Ders Kodu BIO-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanmak, 2- Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk almak, 3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş. Bitki Embriyolojisinin tarihsel gelişimi. Döl almaşı. Çiçek yapısı. Mikrosporogenez: Anter ve çeperi, tapetumun görevi, kalloz, arkespor, sporogen doku, polen ana hücreleri ve mayozun önemi, mikrospor tetradları, polen oluşumu, polen tüpü. Megasporogenez: tohum taslağı ve çeşitleri, megasporda mayoz ve gon atılması, olgun embriyo kesesi. Kimera. Tozlaşma ve tipleri. Otogami ve alogami. Döllenme: polen çimlenmesi, polen tüpünün gelişimi ve yolu, çifte döllenme, self sterilite, endosperma. Zigot, embriyogeni, poliembriyoni, apomiksis, vegetatif üreme. Tohum: gelişimi, tohum kabuğu, tohumların sınıflandırılması, dağılma şekli, tohum dormansisi, tohumun önemi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri eşeyli üreyen bitkilerin erkek ve dişi üreme yapılarının nasıl meydana geldiğini öğrenir.
Dersin Amacı eşeyli üreyen bitkilerin erkek ve dişi bireylerinin gelişim, farklılaşma ve olgunlaşma süreçlerini öğretir. tozlaşma, döllenme ve zigot gelişimi, tohum ve embriyo oluşumunu öğretir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 2
2 2
3 2
4 2
5 3
6 2
7 1
8 2
9 2
10 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Bitki Embriyolojisi (2007). Meral ÜNAL. Nobel Yayınları. Champbell Biology, 2011. Palme yayıncılık. Bitki Embriyolojisi Uygulama Kılavuzu. Çiğdem SAVAŞKAN, Yasemin COŞKUN, (2008). Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 81, Isparta
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)