Ders Adı Bitki Ekolojisi
Ders Kodu BIO-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Güncel çevre problemleri hakkında bilgilendirme Habitatlar ve bitkileri hakkında bilinçlendirme Türkiye?de ve dünyada ekosistem çeşitliliği Ekolojinin çevre sorunlarına bakışını anlatmak Yaşam alanı ve bitkilerin toprak, su, kaya, topografya ve iklim üzerindeki etkileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekolojinin temel kavramları, Ekoloji-Çevre karşılaştırması, Ekolojinin çalışma alanları, Otoekolojik çalışma nasıl yapılır ?, Sinekolojinin temel prensipleri, Çevreyi oluşturan canlı ve cansız ögeler, Toprak-bitki ilişkileri, toprak çeşitleri, drenaj, havalandırma, organik madde, toprak oluşumu, toprakta suyun bulunma tipleri, bünye ve tekstür, iklim bitki ilişkileri, ışığın bitkilere etkileri, uzun gün-kısa gün bitkileri ve nötr bitkiler, fotoperyodizma, rüzgar etmeni, yağışın bitki örtüsü üzerine etkileri, su-bitki ilişkileri, suyun canlılar açısından önemi, sucul habitatlar ve önemli bitkileri, bitkilerin su isteklerine göre sınıflandırılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekolojinin temel terimleri ve kuralları hakkında bilgi vermek Otoekolojik çalışmaların nasıl yapıldığının metodlarını anlatmak ve yaşam ortamlarını tanıtmak
Dersin Amacı Bitkilerin yaşam ortamlarını ve bu ortamların bitkilerini tanıtmak sınıflandırmak; güncel çevre sorunlarına ve doğa tahribine karşı ilgiyi artırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekolojinin temel kavramları, Ekoloji-Çevre karşılaştırması, Ekolojinin çalışma alanları
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
2 Otoekolojik çalışma nasıl yapılır? Sinekolojinin temel prensipleri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
3 Çevreyi oluşturan canlı ve cansız ögeler, Toprak-bitki ilişkileri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
4 Toprak oluşumu, Toprak çeşitleri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
5 Toprakta suyun bulunma tipleri, drenaj, havalandırma
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
6 Organik madde ve bitkiler açısından önemi
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
7 Bünye ve tekstür, pF ve pH değerleri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
8 İklim-bitki ilişkileri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
9 Işığın ve sıcaklığın bitkilere etkileri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
10 Fotoperyodizma, uzun gün-kısa gün bitkileri ve nötr bitkiler, rüzgar etmeni
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
11 Yağışın bitki örtüsü üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
12 Su-bitki ilişkileri, Suyun canlılar açısından önemi
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
13 Sucul habitatlar ve önemli bitkileri
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
14 Bitkilerin su isteklerine göre sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 4
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 4
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 2
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Öztürk, M., Seçmen, Ö., 2004. Bitki Ekolojisi, Ege Üniv. Fen Fak.Kitaplar Serisi, No:141. Akman, Y., Ketenoğlu, O., Evren, H., Kurt, L., Düzenli, S., 2000. Çevre Kirliliği(Çevre Biyolojisi), Palme Yayıncılık, Kacar, B., Toprak Analizleri, 2009. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Öztürk, M., Gökçeoğlu, M., Toprak-Bitki İlişkileri, Ege Üniv. Fen Fakültesi Teksirler Serisi, Bornova/İzmir.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Ödevler Toprak analizleri ve farklı bitki grupları hk. bilgi toplama
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)