Ders Adı Bitki Ekolojisi
Ders Kodu BIO-313
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Güncel çevre problemleri hakkında bilgilendirme Habitatlar ve bitkileri hakkında bilinçlendirme Türkiye?de ve dünyada ekosistem çeşitliliği Ekolojinin çevre sorunlarına bakışını anlatmak Yaşam alanı ve bitkilerin toprak, su, kaya, topografya ve iklim üzerindeki etkileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekolojinin temel kavramları, Ekoloji-Çevre karşılaştırması, Ekolojinin çalışma alanları, Otoekolojik çalışma nasıl yapılır ?, Sinekolojinin temel prensipleri, Çevreyi oluşturan canlı ve cansız ögeler, Toprak-bitki ilişkileri, toprak çeşitleri, drenaj, havalandırma, organik madde, toprak oluşumu, toprakta suyun bulunma tipleri, bünye ve tekstür, iklim bitki ilişkileri, ışığın bitkilere etkileri, uzun gün-kısa gün bitkileri ve nötr bitkiler, fotoperyodizma, rüzgar etmeni, yağışın bitki örtüsü üzerine etkileri, su-bitki ilişkileri, suyun canlılar açısından önemi, sucul habitatlar ve önemli bitkileri, bitkilerin su isteklerine göre sınıflandırılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekolojinin temel terimleri ve kuralları hakkında bilgi vermek Otoekolojik çalışmaların nasıl yapıldığının metodlarını anlatmak ve yaşam ortamlarını tanıtmak
Dersin Amacı Bitkilerin yaşam ortamlarını ve bu ortamların bitkilerini tanıtmak sınıflandırmak; güncel çevre sorunlarına ve doğa tahribine karşı ilgiyi artırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 4
6 4
7 1
8 2
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)