Ders Adı Hayvan Ekolojisi
Ders Kodu BIO-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Hayvan türleriyle ilgili terim ve kavramları öğrenme Jeolojik oluşum açısından gen merkezlerini kavrama Türlerin dağılışıyla ilgili temel kavramları öğrenme Tür çeşitliliğinin önemi Hayvan davranışlarının oluşumu ve yorumu Nesli tehlikede olan türlerin problemlerini öğrenme Türleri korunmasına yönelik alınacak tedbirleri belirleme Uluslar arası statülerle korunan türlerin problemlerine çözüm getirme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Terimler, Zoo ve biyocoğrafi dağılım, etiyoloji, tür koruma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hayvanların genel özelliklerini bilmek Hayvan populasyonlarıyla ilgili fikir yürütmek Tür biyolojisi öğrenme ve korumaya katkı yapmak Nesli tehlike altında türlerin korunmasında görev almak
Dersin Amacı Hayvanların coğrafik, ekolojik dağılımı ve biyolojik özelliklerini kavrama
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hayvan Ekolojisinin inceleme alanı, tanımı ve tarihçesi
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
2 Spesifik terimlerin açıklanması
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
3 Zoocoğrafya (Kıtaların kayma teorisi, karaların kompozisyonu ve zoocoğrafik bölgeler)
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
4 Hayvan göçleri ve kıtasal dağılımlar nasıl gerçekleşmiştir?
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
5 Omurgalı ve omurgasız hayvanların geçmişi ve günümüzde dağılımlarının karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
6 Türkiye ekosistemleri (Bozkır, step)
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
7 Türlerin ekositemdeki işlevi
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
8 Türkiye ekosistemleri (Sulak alan, orman, Yüksek dağlar)
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
9 Türkiye’nin zoolojik çeşitliliği
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
10 Ülkemiz türlerinin günümüzdeki durumu
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
11 Tür koruma çalışmaları ve koruma statüleri
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
12 Davranış biyolojisi
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
13 Yerli türlerin özellikleri
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
14 Tür dağılımında etkili faktörler
  Ön Hazırlık: Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 4 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 112    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hickman, C.P., Roberts, L.S, Larson, A., 2001. Integrated Prenciples of Zoology. 899 p. New York. Özkan, M., 2006. Hayvan Coğrafyası. Alfa Akademi Basım Yayım ve Dağıtım Ltd., istanbul, 3. Baskı, 162 s.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)