Ders Adı Kuş Bilimi
Ders Kodu BIO-406
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Kuşların genel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak Kuşları diğer omurgalı sınıflarından ayıran özellikleri bilmek Sınıfın biyolojik, sistematik ve ekolojilerini öğrenmek Familyaların özellikleri ve sistematik bilgilerini kavramak Arazi çalışmalarında türlerin morfolojik özelliklerini belirleyebilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Ornitolojik tarih, tür ve tür oluşum mekanizması, sınıfın genel özellikleri, takımların biyolojik, sistematik ve ekolojik özellikleri, tür biyolojisi, tür tanıma, gözlem metotları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kuşların kökeni, uçma şekilleri, organ sistemleri, davranış ve ekolojik özelliklerinin öğrenilmesi Kuş türlerinin ayırt edici özelliklerinin öğrenilmesi
Dersin Amacı Öğrencilerin kuş biliminin tarihi, ornitolojik çalışmaların önemi, çalışmalarda metodoloji, takımların genel özellikleri ve tür biyolojisi hakkında bilgi sahibi yapmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tür nedir? Tür oluşum mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
2 Ornitolojinin konusu ve tarihçesi
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
3 Kuşların genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
4 Kuşları diğer omurgalı sınıflarından ayıran özelliklerin detayları
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
5 Takımların genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
6 Takımların morfolojik karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
7 Takımların familyaları
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
8 Familya teşhis anahtarlarının kullanımı
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
9 Türlerin morfolojik karakterleri
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
10 Tür teşhisinde dikkat edilecek konular
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
11 Arazi çalışmalarında yapılması gerekenler
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
12 Birey sayım teknikleri
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
13 Populasyonun genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
14 Ornitolojik çalışmaların genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Derlenmiş ders notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Tyne, J. V., Berger, A.J, 1975. Fundamentals of Ornithology. A Wiley-Interscience Pub., 808 p., New York. Baran, İ., Yılmaz, İ., 1984. Ornitoloji Ders Notları. Ege Üniv. Fen Fak. Yayınları, No: 87, Ege Üniv. Basımevi, 323 s., İzmir. Del Hoyo, J., Eliot, A., Sorqatal, J., and eds., 1992. Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions, Barcelona, 696 pp. Spain.
Materyal
Dökümanlar Ornitoloji kitapları, Teşhis kitapları
Ödevler Sahada gözlem teknikleri ve araçları
Sınavlar Arasınav ve Final Sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)