Ders Adı Çevre Biyolojisi
Ders Kodu BIO-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Çevre biyolojisiyle ilgili metinlerdeki terimlerin anlamını öğrenmek Kavramları öğrenerek ekolojik döngüler hakkında yorum yapmak Ekolojik döngülerin işleyişini kavramak Ekosistem kavramı ve öğelerini tanımak Ülkemizin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Ekolojik terimler ve kavramlar, jeolojik devir ve türlerin ortaya çıkışı, madde döngüleri, çevre problemleri, problemlere çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Populasyonların özelliklerini ve işleyişini kavramak Tür oluşumu ve biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olmak Türlerin biyolojik özelliklerini kavrayarak korunmasına katkı sağlamak Populasyonda oluşan aksaklıkları belirleme onları düzeltme bilgisine sahip olmak Çevreyle ilgili antlaşmaları öğrenmek Türlerin korunmasıyla ilgili komisyonlarda görev almak Çevre problemlerini tespit ve onu bertaraf etme yeteneğinde olmak Milletlerarası koruma çalışmalarında görev yapabilmek
Dersin Amacı Çevre biyolojisiyle ilgili kavramları öğrenerek problemlere çözüm önerileri geliştirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çevre ile ilgili terimler
2 Prekambriyenin özellikleri
3 Paleozoik dönem ve canlıların ortaya çıkışı
4 Mezozoiğin özellikleri ve türlerin geçirdiği modifikasyonlar
5 Senozoik dönemin türlerinde görülen özellikler
6 Jeolojik devirdeki türlerin karşılaştırılması
7 Karbon ve Azot Döngüleri
8 Fosfor, Kükürt ve Su Döngüsü
9 Doğal sistemin özellikleri
10 Ekosistemin öğeleri
11 Ekosistemin işlevsel özellikleri
12 Ekolojik problemler
13 İklim değişimi ve türlere etkisi
14 Çevre problemlerine çözüm önerileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Ödevler Çevre problemleri ve çözüm önerileri
Sınavlar Arasınav ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)