Ders Adı Çevre Biyolojisi
Ders Kodu BIO-405
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Çevre biyolojisiyle ilgili metinlerdeki terimlerin anlamını öğrenmek Kavramları öğrenerek ekolojik döngüler hakkında yorum yapmak Ekolojik döngülerin işleyişini kavramak Ekosistem kavramı ve öğelerini tanımak Ülkemizin biyolojik çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekolojik terimler ve kavramlar, jeolojik devir ve türlerin ortaya çıkışı, madde döngüleri, çevre problemleri, problemlere çözüm önerileri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Populasyonların özelliklerini ve işleyişini kavramak Tür oluşumu ve biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olmak Türlerin biyolojik özelliklerini kavrayarak korunmasına katkı sağlamak Populasyonda oluşan aksaklıkları belirleme onları düzeltme bilgisine sahip olmak Çevreyle ilgili antlaşmaları öğrenmek Türlerin korunmasıyla ilgili komisyonlarda görev almak Çevre problemlerini tespit ve onu bertaraf etme yeteneğinde olmak Milletlerarası koruma çalışmalarında görev yapabilmek
Dersin Amacı Çevre biyolojisiyle ilgili kavramları öğrenerek problemlere çözüm önerileri geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 3
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)