Ders Adı Hücre Fizyolojisi
Ders Kodu BIO-404
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Hücre metabolizması ve hücre organelleri hakkında bilgiye sahip olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin karşılaştırılması; bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması; ökaryotik hücre organelleri, hücre zarının görevleri; hücre zarının yapısı ve akışkanlığı; hücre zarı karbonhidratları ve proteinleri; hücre zarının sentezi ve asimetrik özelliği; hücre zarının seçici geçirgenliği, pasif ve aktif taşıma; hücre zarından ekzositoz ve endositoz ile taşınım.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Hücrede meydana gelen fizyolojik olayların öğretilmesi hedeflenir.
Dersin Amacı Hücrede meydana gelen fizyolojik olayların öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Prokaryotik ve ökaryotik hücrenin karşılaştırılması.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
2 Bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
3 Ökaryotik hücre organelleri (çekirdek ve çekirdekçik).
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
4 Ökaryotik hücre organelleri (ribozom ve endoplazmik retikulum).
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
5 Ökaryotik hücre organelleri (golgi kompleksi ve mitokondri).
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
6 Ökaryotik hücre organelleri (lizozom ve koful).
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
7 Ökaryotik hücre organelleri (kloroplast,hücre duvarı ve hücre dışı matriks).
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
8 Hücre zarının görevleri.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
9 Hücre zarının yapısı ve akışkanlığı.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
10 Hücre zarı karbonhidratları ve proteinleri.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
11 Hücre zarının sentezi ve asimetrik özelliği.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
12 hücre zarının seçici geçirgenliği.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
13 Pasif ve aktif taşıma.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
14 Hücre zarından ekzositoz ve endositoz ile taşınım.
  Ön Hazırlık: Hücre fizyolojisi ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 134    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları.
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)