Ders Adı Zoocoğrafya
Ders Kodu BIO-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ali GÖK
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Hayvanların dağılışları ile ilgili temel kavramları, mevcut görüşleri ve dağılış çeşitlerini öğrenir 2. Endemiklik kavramı ve türleşme mekanizmaları ile ilgili bilgi sahibi olur 3. Biyomları tanır, zoocoğrafik bölgeleri ayırt eder ve hayvanların dağılışları ile ilgili yorum yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Zoocoğrafyanın tanımı, Dünyanın jeolojik dönemleri ve bu dönemlerin baskın hayvan grupları, kitlesel yok oluşlar ve sebepleri, kıtaların konumlanması ile ilgili kuramlar, yayılma çeşitleri, endemiklik kavramı, bazı ekolojik genellemeler, Dünyanın zoocoğrafik bölgeleri, türleşme ve yayılışlar, karasal biyomlar ve özellikleri, zoocoğrafik bakış açısıyla Anadolu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Zoocoğrafyanın önemi ve biyolojinin diğer dallarıyla olan yakın ilişkisini irdelemek 2. Hayvanların belirli bir alanda bulunuşunun neden ve sonuçlarını kavratmak ve yorum becerisini geliştirmek 3. Dünya haritasında zoocoğrafik bölgeleri ayırt edebilmelerini sağlamak 4. Biyomlar ve karakteristik özelliklerini öğretmek
Dersin Amacı Dersin amacı hayvanların yeryüzündeki dağılış modellerini açıklamak; zamansal veya bölgesel farklılıkları ve bunların sebeplerini anlamak; zoocoğrafik bölgeleri, sınırlarını ve bu bölgelerle özdeşleşen karakteristik hayvanları tanımak; dünya üzerindeki yaşam kuşakları ve bunların özelliklerini kavramak, Türkiye zoocoğrafyasına genel bir bakışla zoocoğrafik yorum yapma yeteneğini kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Zoocoğrafyanın tanımı, hayvan coğrafyasının oluşumunda rol oynayan bilim adamları
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
2 Jeolojik zaman tablosu, kitlesel yok oluşlar, iklim değişiklikleri, dönemlere göre baskın hayvan grupları
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
3 Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması ile ilgili görüş ve kuramlar
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
4 Hayvanların yayılışını incelemede dikkat edilecek temel hususlar
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
5 Zoocoğrafik yayılma çeşitleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
6 Endemiklik; tanımı, çeşitleri, bir bölgenin endemizm oranını belirleyen faktörler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
7 Bazı ekolojik ve evrimsel genellemeler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
8 Zoocoğrafik bölgeler: Holarktik, Etiyopya, Oriental
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
9 Zoocoğrafik bölgeler: Neotropikal, Avustralya, Antartika
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
10 Türleşme ve takson yayılışlarının ilkeleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
11 Bariyerler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
12 Biyocoğrafya ekolleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
13 Biyomlar: Genel özellikleri ve hayvan komüniteleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
14 Türkiye zoocoğrafyasına genel bir bakış
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Diğer Kaynaklar Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Materyal
Dökümanlar Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)