Ders Adı Zoocoğrafya
Ders Kodu BIO-408
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Hayvanların dağılışları ile ilgili temel kavramları, mevcut görüşleri ve dağılış çeşitlerini öğrenir 2. Endemiklik kavramı ve türleşme mekanizmaları ile ilgili bilgi sahibi olur 3. Biyomları tanır, zoocoğrafik bölgeleri ayırt eder ve hayvanların dağılışları ile ilgili yorum yapar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Zoocoğrafyanın tanımı, Dünyanın jeolojik dönemleri ve bu dönemlerin baskın hayvan grupları, kitlesel yok oluşlar ve sebepleri, kıtaların konumlanması ile ilgili kuramlar, yayılma çeşitleri, endemiklik kavramı, bazı ekolojik genellemeler, Dünyanın zoocoğrafik bölgeleri, türleşme ve yayılışlar, karasal biyomlar ve özellikleri, zoocoğrafik bakış açısıyla Anadolu.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Zoocoğrafyanın önemi ve biyolojinin diğer dallarıyla olan yakın ilişkisini irdelemek 2. Hayvanların belirli bir alanda bulunuşunun neden ve sonuçlarını kavratmak ve yorum becerisini geliştirmek 3. Dünya haritasında zoocoğrafik bölgeleri ayırt edebilmelerini sağlamak 4. Biyomlar ve karakteristik özelliklerini öğretmek
Dersin Amacı Dersin amacı hayvanların yeryüzündeki dağılış modellerini açıklamak; zamansal veya bölgesel farklılıkları ve bunların sebeplerini anlamak; zoocoğrafik bölgeleri, sınırlarını ve bu bölgelerle özdeşleşen karakteristik hayvanları tanımak; dünya üzerindeki yaşam kuşakları ve bunların özelliklerini kavramak, Türkiye zoocoğrafyasına genel bir bakışla zoocoğrafik yorum yapma yeteneğini kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Zoocoğrafyanın tanımı, hayvan coğrafyasının oluşumunda rol oynayan bilim adamları
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
2 Jeolojik zaman tablosu, kitlesel yok oluşlar, iklim değişiklikleri, dönemlere göre baskın hayvan grupları
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
3 Kıtaların ve kara parçalarının konumlanması ile ilgili görüş ve kuramlar
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
4 Hayvanların yayılışını incelemede dikkat edilecek temel hususlar
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
5 Zoocoğrafik yayılma çeşitleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
6 Endemiklik; tanımı, çeşitleri, bir bölgenin endemizm oranını belirleyen faktörler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
7 Bazı ekolojik ve evrimsel genellemeler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
8 Zoocoğrafik bölgeler: Holarktik, Etiyopya, Oriental
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
9 Zoocoğrafik bölgeler: Neotropikal, Avustralya, Antartika
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
10 Türleşme ve takson yayılışlarının ilkeleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
11 Bariyerler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
12 Biyocoğrafya ekolleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
13 Biyomlar: Genel özellikleri ve hayvan komüniteleri
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
14 Türkiye zoocoğrafyasına genel bir bakış
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Prof.Dr. Ali Demirsoy: Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası “Hayvan Coğrafyası” 5. Baskı, Meteksan A.Ş. Ankara, 2002. 3. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İlgili web sayfaları
Materyal
Dökümanlar Powerpoint ders sunumları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)