Ders Adı Özel Histoloji
Ders Kodu BIO-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr.Öğr.Üyesi Kenan ÇINAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Organizmadaki sistemler ve bu sistemleri meydana getiren organlar hakkında genel bilgiye sahip olur Organizmadaki organ ve dokuların etkileşimlerini ve çalışma prensiplerini kavrar Sistemleri oluşturan organların histolojik yapısını anlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Dolaşım sistemi (kan damarları sistemi, lenf damarları sistemi). Lenfoid organlar (lenf nodülleri, bademcikler, timus, dalak). Deri ve deriyle ilişkili oluşumlar (deri, tırnak, kıl, deri bezleri). Sindirim sistemi (agız boşluğu-dudak, dil, büyük salgı bezleri; sindirim kanalı-sindirim kanalının tabakaları, özofagus, mide, bağırsaklar; sindirim bezleri-pankreas, karaciğer, safra kesesi). Solunum sistemi (burun, nazofarinks, larinks, trake, akciğerler). Üriner sistem (böbrekler ve nefronlar). Endokrin sistem (hipofiz, tiroid ve paratiroid bezleri, kromaffin sistem, epifiz). Dişi üreme sistemi (ovaryum, uterus ve vajina). Erkek üreme sistemi (testis, erkek genital kanalı, eklenik genital bezler, penis). Duyu organları (duyu reseptörleri, göz, kulak).
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Organizmadaki sistemler hakkında bilgi vermek Sistemleri meydana getiren organların histolojik yapısını ve fonksiyonlarını anlatmak
Dersin Amacı Organizmayı meydana getiren organların histolojik yapısını, karşılıklı etkileşimlerini ve fonksiyonlarını anlatmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sinir Sitemi- Merkezi sinir sistemi (Beyin, Beyincik, Beyin kökü, Omurilik, Zarlar), Perifer sinir sistemi (Gangliyonlar, Perifer sinirler, Perifer sinir sonlanmaları)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
2 Dolaşım Sistemi- Kalp, Kan damarları( arterler, kılcal damarlar, venler), Lenf damarları
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
3 Dolaşım Sistemi- Kan yapan organlar- Primer lenfoid organlar ( Kemik iliği, Timus, Bursa fabricius), Sekonder lenfoid organlar (Lenf folikülleri, Tonsiller, Lenf düğümleri, Hemal düğümler, Dalak)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
4 Sindirim Sistemi- Ağız boşluğu (Dudaklar, Yanaklar, Damak, Dil, Dişler, Bademcikler), Yutak, Yemek borusu
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
5 Sindirim Sistemi- Mide- Bileşik mide (Bileşik tek boşluklu ve çok boşluklu mide), Basit mide, Kanatlılarda mide, Bağırsaklar
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
6 Sindirim Sistemi- Sindirim kanalının büyük bezleri- Tükrük bezleri (Kulakaltı, Altçene, Dilaltı tükrük bezleri), Pankreas, Karaciğer
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
7 Solunum Sistemi- Burun boşluğu, Nazofarinks, Gırtlak, Soluk borusu, Bronşlar, Bronşçuklar, Akciğerler
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
8 Üriner Sistem- Böbrekler (İntersitisyum, Parenşim, Nefron, Toplayıcı borucuklar)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
9 Üriner Sistem- Regülasyon olayları, İdrarı ileten organlar (Kaliks renalis, Pelvis renalis, Üreter, Vezika ürinarya, Üretra)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
10 Genital Sistem- Erkekte genital sistem (Testis, Eklenik genital bezler, Penis), Dişide genital sistem (Ovaryum, Tuba uterina, Uterus, Vagina, Vulva)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
11 Endokrin Sistem- Hipofiz (Adenohipofiz, Nörohipofiz), Epifiz, Tiroid, Paratiroid, Adren, Paragangliyonlar
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
12 Örtü Sistemi- Deri (Epidermis, Dermis, Hipodermis), Epidermal oluşumlar (Kıllar, Deri bezleri), Boynuzsu oluşumlar (Tırnaklar)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
13 Duyu Sistemi- Görme organı- Göz küresi (sklera, kornea, koroidea, iris, retina), Gözün koruyucu aygıtları (göz kapakları, gözyaşı aygıtı)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
14 Duyu Sistemi- İşitme ve Denge organı- Dış kulak (kulak kepçesi, dış işitme yolu, kulak zarı), Orta kulak (kavum timpani, tuba auditiva), İç kulak (kemik ve zar labirintler)
  Ön Hazırlık: Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Tanyolaç, A. 1993. Özel Histoloji. Yorum basın yayın sanayi. Ankara
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)