Ders Adı Biyoçeşitlilik (Fauna)
Ders Kodu BIO-411
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof.Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Biyoçeşitlliğin tanımı, kapsamı ve amacını öğrenir 2. Farklı hayvan gruplarının akrabalık durumları ve sahip oldukları tür sayıları hakkında bilgi sahibi olur 3. Sıcak noktaları ve biyoçeşitlilik açısından önemini kavrar 4. Komünitelerin biyoçeşitliliğini etkileyen faktörleri öğrenir 5. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler, koruma stratejileri ve buna yönelik ülkemizdeki çalışmalarla ilgili yorum yapabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyoçeşitliliğin tanımı ve parametreleri (genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem çeşitliliği), belirli bir alanın biyoçeşitliliğinin ölçümü ve yorumu, yaşamın hiyerarşisi ve hayvanları diğer canlılardan ayıran özellikleri, morfolojik ve moleküler verilere göre hayvan filogenisi, sıcak noktalar, Türkiye'nin biyoçeşitliliği, biyoçeşitliliğin insanlığa sunduğu hizmetler ve korunması, ülkemizdeki koruma çabaları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Biyoçeşitliliğin ve gen kaynaklarının önemini ve kullanım alanlarını kavratmak 2. Komünitelerin tür çeşitliliğinin nasıl ölçüldüğünü örneklerle anlatmak 3. Yaşamın hiyerarşisini anlamak ve canlı organizmaların bilinen tür sayılarını karşılaştırmak 4. Türkiye'nin konumu ve sahip olduğu faunal çeşitliliği irdelemek 5. Biyoçeşitlilik için dört büyük tehlikeden ve buna yönelik koruma çalışmalarından bahsetmek 6. Kilit taşı tür tanımını kavratmak 7. Öğrencilerin ülkemizdeki in-situ ve ex-situ koruma çabaları ile taraf olunan bazı önemli sözleşmeleri öğrenmelerini sağlamak
Dersin Amacı Dersin amacı biyolojik çeşitliliğin ne demek olduğunu ve hangi parametrelerden oluştuğunu açıklamak, insanlığa sunduğu hizmetleri anlatmak, sıcak nokta kavramını ve önemini anlamak, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ve kökenini irdelemek, biyoçeşitlilik krizi ve koruma biyolojisine dikkat çekerek bu konudaki farkındalığı arttırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Biyoçeşitliliğin tanımı ve üç düzeyi
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
2 Biyoçeşitlilik nasıl ölçülür?
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. Magurran, A.E., 2004. Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing, UK, 256p.
3 Yaşamın hiyerarşisi
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
4 Morfoloji ve moleküler temelli hayvan filogenisi
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
5 Sıcak noktalar
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
6 Türkiye'nin konumu ve biyoçeşitliliği
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
7 Biyoçeşitlilik ve insanlığa sunduğu hizmetler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
8 Biyoçeşitlilik krizi ve koruma biyolojisi
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
9 Biyosfer II deneyi: Ekosistem çeşitliliği kaybı ve muhtemel sonuçları
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
10 Biyoçeşitlilik için dört büyük tehlike
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
11 Koruma Biyolojisi ve biyoçeşitliliğin yönetimi
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
12 Kilit taşı tür kavramı
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
13 Ülkemizdeki koruma çabaları ve taraf olunan önemli sözleşmeler
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
14 Ülkemizdeki korunan alanlar, tanımları ve sayıları
  Ön Hazırlık: 1. Campbell Biyoloji (Dokuzuncu Baskı) 2. İlgili bazı web siteleri ve ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 3
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar İlgili web sayfaları
Materyal
Dökümanlar Powerpoint ders sunumları
Ödevler
Sınavlar Arasınav ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)