Ders Adı Davranış Biyolojisi
Ders Kodu BIO-412
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Ebru Gül ASLAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Davranışın oluşumu ve biyolojisi hakkında bilgi sahibi olur 2. Davranışın tanımını ve ögelerini bilir 3. Davranışa etki eden faktörleri öğrenir 4. Populasyon biyolojisinde davranışın yeri ve önemini kavrar 5. Bireysel davranış özelliklerini örneklerle görür ve yorumlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Davranış biyolojisinin tanımı, davranışın ögeleri ve çeşitleri, davranış örnekleri, davranışı etkileyen faktörler, davranış ile ilgili "niçin" soruları, hayvanlarda görülen iletişim tipleri, çiftleşme davranışları, altruistik davranış ve sosyobiyoloji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Davranışın önemini ve nasıl ortaya çıktığını kavratmak 2. Kalıtsal davranış ve öğrenilmiş davranış modellerini örneklerle incelemek 3. Hayvan davranışlarını evrimsel bakış açısı ile yorumlamak 4. Hayvanlardaki bilişim mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak 5. Hayvanlarda görülen sosyal davranışlar ve bunların etkilerini öğrenmelerini sağlamak
Dersin Amacı Dersin amacı davranışın oluşumu ve yaşam üzerine etkisini kavratmak, doğuştan gelen ve öğrenilmiş davranış modellerini anlamak, hayvanlardaki bilişim mekanizmalarını irdelemek, sosyal davranışlar, eşleşme sistemleri ve iletişim şekilleri ile ilgili bilgi vermek, bu davranışlara ait videolarla konuları pekiştirmektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Davranışın öğeleri ve özelliği
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
2 Davranışın biyolojik özellikleri
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
3 Davranış bilimi
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
4 Davranışı etkileyen abiyotik ve biyotik faktörler
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
5 Davranışın sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
6 Sürü oluşturma psikolojisi
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
7 Tür içi etkileşimlerde davranışın rolü
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
8 Türler arası etkileşimlerde davranışın rolü
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
9 Davranışla ilgili deneyler
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
10 Davranışın evrimsel yönü
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
11 Bilişim mekanizmaları
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
12 Sosyal Davranış
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
13 Çiftleşme sistemleri
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
14 Uyarılar ve iletişim
  Ön Hazırlık: Mcfarland, D., 1999. Animal Behaviour. Pearson Education, 580 p., London. Breed, M.D., Moore, J., 2012. Animal Bahavior. Elsevier Inc.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Derlenmiş ders notu
Diğer Kaynaklar Derlenmiş ders notu
Materyal
Dökümanlar Derlenmiş ders notu
Ödevler -
Sınavlar Arasınav ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)