Ders Adı Konak Parazit İlişkileri
Ders Kodu BIO-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selda TEKİN ÖZAN
Dersin Yardımcıları Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Parazitoid canlılar ve Hymenoptera sistematiği 2) Ichneumonidae parazitoidlerin morfolojisi ve sistematiği 3) Ichneumonidae biyolojisi 4) Konak seçimi ve konak ilişkisi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği parazitlerin hayat döngüleri, konakları ve orjinleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere Ichneumonidae parazitoidlerin morfolojisi ve sistematiği parazitoid yaşam biçim ve konak ilişkisinin öğretilmesi.
Dersin Amacı parazit canlılar ve konakları arasındaki ilişkler
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Parazitliğin dağılımı ve orjini
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
2 parazitlerle ilgili tanımlamalar
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları.
3 parazitlerle ilgili tanımlamalar
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
4 Simparazitlik, hiperparazitlik, süperparazitlik
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
5 ektoparazitliğin orjini
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
6 endoparazitliğin orjini
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
7 konaklığın dağılımı
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
8 Parazit faunası ve çevresi
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
9 Parazit faunasında yıldan yıla değişimleri
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
10 Parazit faunası ve konağın bolluğu
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
11 Tür toplulukları biriminin üyeleri olarak parazitler
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
12 Su ortamında parazitlerin dağılımı
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
13 Mekanik etki
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
14 Konağın parazitlere tepkisi
  Ön Hazırlık: Saygı, G., Genel parazitoloji.Cumhuriyet Üniversitesi yayınları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Townes, H., Momoi, S., Townes, M., 1965. A Catalogue and reclassificationof Eastern Palearktic Ichneumonidae. Mem. Amer. Ent. Inst., 5: 1-661. Townes, H., 1969. The Genera of Ichneumonidae Part. I., Mem. Amer. Ent.Inst., 11, 1-300.67 Townes, H., 1971. The Genera of Ichneumonidae Part. I. IV. Mem. Amer. Ent. Inst., 2, p 305. Kasparyan, D.R., 1981. Opredelitel Nasekomich Europeiskoy Casti U.S.S.R.Prepontchatokrilie, 3: 1-688. Gauld, I., Bolton, B., 1988. The Hymenoptera British Museum and National Museum at Scothland. Oxford University Press, 332 p. Goulet, Henri, 1993, Hymenoptera of the world: an identification guide to families Canada Communication Group-Pub Ottawa 668p. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve İlaçları, Ege Üniversitesi Ziraat Fak. Bitki Koruma Bl., Bornova-İzmir.326. Öncüer, C., 1993.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)