Ders Adı Kültür Balıkçılığı
Ders Kodu BIO-415
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Balık yetiştiriciliğinin önemi Balık üretim tesislerinin sınıflandırılması Su kaynakları ve özellikleri Tatlısu balık yetiştiriciliği Deniz balıkları yetiştiriciliği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Balık yetiştiriciliğinin tarımdaki önemi ve gelişimi, balık üretim tesislerinin sınıflandırılması, su kaynağı ve özellikleri, alabalık yetiştiriciliği, sazan yetiştiriciliği, kefal yetiştiriciliği, yılan balığı yetiştiriciliği, levrek yetiştiriciliği, çipura yetiştiriciliği.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Balık yetiştiriciliğinin tarımdaki önemi ve gelişimi, balık üretim tesislerinin sınıflandırılması, su kaynağı ve özellikleri, alabalık yetiştiriciliği, sazan yetiştiriciliği, kefal yetiştiriciliği, yılan balığı yetiştiriciliği, levrek yetiştiriciliği, çipura yetiştiriciliğinin kavratılması ve pratikte uygulanması
Dersin Amacı Balık yetiştiriciliğinin tarımdaki önemi ve gelişimi, balık üretim tesislerinin sınıflandırılması, su kaynağı ve özellikleri, alabalık yetiştiriciliği, sazan yetiştiriciliği, kefal yetiştiriciliği, yılan balığı yetiştiriciliği, levrek yetiştiriciliği, çipura yetiştiriciliğinin kavratılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş (Balık yetiştiriciliğinin tarımdaki önemi ve gelişimi).
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
2 Balık yetiştirme işletmelerinin kurulmasında gözetilecek temel kurallar.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
3 Kültür balıkçılığı işletmelerinde yer alan birimler.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
4 Balık üretim tesislerinin sınıflandırılması ve su kaynağı ile özellikleri.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
5 Balık yetiştirmede kullanılan teknik ve yöntemler, Alabalık yetiştiriciliği.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
6 Alabalık yetiştiriciliğinde kullanılan suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
7 Alabalıklarda yavru üretimi ve kuluçkalıklar
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
8 Sazan yetiştiriciliği.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
9 Sazan yetiştiriciliğinde kullanılan havuzlar.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
10 Sazan yetiştiriciliğinde su kalitesi ve besleme.
  Ön Hazırlık: İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
11 Yılan balığı yetiştiriciliği.
  Ön Hazırlık: Deniz Balıkları Yetiştiriciliği/ Nazmi TEKELİOĞLU, Baki kitabevi
12 Kefal yetiştiriciliği.
  Ön Hazırlık: Deniz Balıkları Yetiştiriciliği/ Nazmi TEKELİOĞLU, Baki kitabevi
13 Levrek yetiştiriciliği.
  Ön Hazırlık: Deniz Balıkları Yetiştiriciliği/ Nazmi TEKELİOĞLU, Baki kitabevi
14 Çipura yetiştiriciliği
  Ön Hazırlık: Deniz Balıkları Yetiştiriciliği/ Nazmi TEKELİOĞLU, Baki kitabevi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kültür balıkçılığı ders notları
Diğer Kaynaklar Kültür balıkçılığı ders notları
Materyal
Dökümanlar Kültür balıkçılığı ders notları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer Deniz Balıkları Yetiştiriciliği/ Nazmi TEKELİOĞLU, Baki kitabevi İçsu Balıkları Yetiştiriciliği/ Yrd.Doç.Dr. Ferhat ÇAĞILTAY, Nobel Yayın No: 1217
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)