Ders Adı Biyoteknoloji
Ders Kodu BIO-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Güncel biyoteknolojik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma Biyoteknolojik deneyler dizayn edebilme becerisi kazandırma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyoteknoloji nedir?; genetik materyal DNA'nın yapı ve özellikleri; genler ve fonksiyonları; gen transfer yöntemleri; gen klonlaması; klonlamada kullanılan enzimler; vektörler ve konaklar; gen kaynakları; moleküler hibridizasyon teknikleri; DNA izolasyonu ve görüntülenmesi; DNA dizi analizi; PCR; biyoteknolojik uygulamalar: genetik bozuklukların saptanması, gen tedavisi, cinsiyet ve babalık tayini; transgenik hayvan ve bitkiler; gıda sanayiinde rekombinant ürünler; genetik yapı değiştirme uygulamalarının yararları ve zararları.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri DNA, RNA, kromozom ve genlerin yapı ve fonksiyonlarını öğretmek. Biyoteknolojinin tanımını, gerçek uygulama alanlarından örnekler vererek öğretmek
Dersin Amacı Temel biyoteknolojik bilgiler vermek ve son biyoteknolojik gelişmeleri öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Biyoteknoloji nedir?
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
2 Genetik materyal DNA’nın yapı ve özellikleri.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
3 Genler ve fonksiyonları.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
4 Gen transfer yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
5 Gen klonlama: klonlamada kullanılan enzimler, vektörler ve konaklar.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
6 Gen kaynakları.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
7 Moleküler hibridizasyon teknikleri.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
8 DNA izolasyonu ve görüntülenmesi.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
9 DNA dizi analizi ve PCR.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
10 Biyoteknolojik uygulamalar: genetik bozuklukların saptanması.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
11 Gen tedavisi.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
12 Cinsiyet ve babalık tayini.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
13 Transgenik hayvan ve bitkiler. Gıda sanayiinde rekombinant ürünler.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
14 Genetik yapı değiştirme uygulamalarının yararları ve zararları.
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Kitabı. Nobel yayınevi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Mikrobiyoloji Ders notları.
Diğer Kaynaklar 1-Microbiology an introduction, Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. 2-Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)