Ders Adı Limnoloji
Ders Kodu BIO-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları İç suların biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısı hakkında bilgi sahibi olma. iç suların sınıflandırılması. iç su canlılarının sınıflandırılması ve ekolojileri. Madde döngülerinin yaşam için önemini kavrama. Kirlilik ve kirlilik kaynakları hakkında bilgi sahibi olma Suların önemini anlama Çevre bilincinin oluşması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Suyun genel özellikleri, iç suların sınıflandırılması, göller, göl parametreleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması. Akarsu tipleri ve akarsuların fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri, sulardaki canlı organizmalar, iç sularda ekosistem, enerji ve prodüktivite. ekosistemde madde iletimi, enerji akışı, beslenme basamakları ve besin piramidi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İç sulardaki besin ve madde döngülerini, enerji akışını anlatmak İç suların ekolojik, biyolojik ve fizikokimyasal özellikleri hakkında bilgi vermek İç sularda kirlenme ve kirlenmenin kontrolünü öğretmek Suyun hayatımızdaki önemini öğretmek Çevre bilinci oluşturmak İç sularda bulunan flora ve faunayı tanıtmak
Dersin Amacı Suyun bazı özellikleri. İç suların sınıflandırılması. Gölleri, göllerin fiziksel özelliklerini, göllerin kimyasal özelliklerini, göllerdeki ekolojik bölgeleri, göllerin limnolojik sınıflandırmasını öğretmek. Akarsu, göllerden akarsuların farklılıkları, akarsu kaynakları, akarsuların sınıflandırılması, akarsuların fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Suyun genel özellikleri
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
2 Tatlısuyun dağılımı, Akarsular ve göller.
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
3 İçsuların evrimi
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
4 Göllerin jeomorfolojisi ve morfolojisi.
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
5 Göllerde zonasyon ve bölgelere ayrılma
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
6 Suyun fiziksel özellikleri
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
7 Suyun kimyasal özellikleri
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
8 Azot, fosfor ve silis döngüleri
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
9 Zooplanktonik kommuniteler
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
10 Fitoplanktonik kommuniteler
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
11 Bentik kommuniteler
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
12 Göllerin limnolojik yönden sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
13 Göllerde besin zinciri ve prodüktivite
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
14 Akarsular ve akarsu tipleri
  Ön Hazırlık: TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve final sınavı
Materyal Diğer TANYOLAÇ, J., 2009. Limnoloji. Hatipoğlu Yayınevi,Ankara.294 s. KOCATAŞ, A., 1994. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. II. Baskı. Ege Üniv. Fen Fak. Ders Kitapları Serisi, No:142, Bornova-İZMİR. 564 s.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)