Ders Adı Limnoloji
Ders Kodu BIO-417
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İç suların biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısı hakkında bilgi sahibi olma. iç suların sınıflandırılması. iç su canlılarının sınıflandırılması ve ekolojileri. Madde döngülerinin yaşam için önemini kavrama. Kirlilik ve kirlilik kaynakları hakkında bilgi sahibi olma Suların önemini anlama Çevre bilincinin oluşması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Suyun genel özellikleri, iç suların sınıflandırılması, göller, göl parametreleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması,. akarsu tipleri ve akarsuların fizikokimyasal ve biyolojik özellikleri, sulardaki canlı organizmalar, iç sularda ekosistem, enerji ve prodüktivite. ekosistemde madde iletimi, enerji akışı, beslenme basamakları ve besin piramidi, biyomas, kirlenmenin sınıflandırılması ve sucul yaşama etkisi, kirliliğin kontrolü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İç sulardaki besin ve madde döngülerini, enerji akışını anlatmak İç suların ekolojik, biyolojik ve fizikokimyasal özellikleri hakkında bilgi vermek İç sularda kirlenme ve kirlenmenin kontrolünü öğretmek Suyun hayatımızdaki önemini öğretmek Çevre bilinci oluşturmak İç sularda bulunan flora ve faunayı tanıtmak
Dersin Amacı Suyun bazı özellikleri. içsuların sınıflandırılması. Göller, göllerin fiziksel özellikleri, göl suyunun kimyasal özellikleri, göllerde ekolojik bölgeler, göllerin limnolojik olarak sınıflandırılması. Akarsular. Akarsuların göllerden farkı, akarsu kaynakları, akarsuların sınıflandırılması, akarsu havzaları, akarsuların fiziksel ve kimyasal özellikleri.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)