Ders Adı Parazitoloji
Ders Kodu BIO-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. İsmail KIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları parazit ve parazitliğin önemi Parazit konak ilişkileri parazitlik çeşitleri parazitlerin kaynakları ve bulaşması parazitlerin konak üzerindeki olumsuz etkileri parazitlerin sistematiği önemli parazit türleri ve etkileri
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Parazit ve parazitlik, parazit konak ilişkileri, parazitlik çeşitleri (zorunlu parazitlik, fakültatif parazitlik, tesadüfen parazitlik, geçici parazitlik, kalıcı parazitlik, endo parazitlik, ekto parazitlik), parazitlerin kaynakları ve bulaşması, patogenez ve patoloji, parazitlerin konağa zarar ve etkileri, parazitlerin sistematiği, protozoa ve alt grupları, helmitler (monogenetik trematodlar, digenetik trematodlar, cestodlar, nematodlar, acanthocephaller), Hirudinler ve Arthropodlara ait parazit türleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Parazit ve parazitlik, parazit konak ilişkileri, parazitlik çeşitleri (zorunlu parazitlik, fakültatif parazitlik, tesadüfen parazitlik, geçici parazitlik, kalıcı parazitlik, endo parazitlik, ekto parazitlik), parazitlerin kaynakları ve bulaşması, patogenez ve patoloji, parazitlerin konağa zarar ve etkileri, parazitlerin sistematiği, protozoa ve alt grupları, helmitler (monogenetik trematodlar, digenetik trematodlar, cestodlar, nematodlar, acanthocephaller), Hirudinler ve Arthropodlara parazit türlerinin öğretilmesi ve pratikte uygulanması
Dersin Amacı Parazit ve parazitlik, parazit konak ilişkileri, parazitlik çeşitleri (zorunlu parazitlik, fakültatif parazitlik, tesadüfen parazitlik, geçici parazitlik, kalıcı parazitlik, endo parazitlik, ekto parazitlik), parazitlerin kaynakları ve bulaşması, patogenez ve patoloji, parazitlerin konağa zarar ve etkileri, parazitlerin sistematiği, protozoa ve alt grupları, helmitler (monogenetik trematodlar, digenetik trematodlar, cestodlar, nematodlar, acanthocephaller), Hirudinler ve Arthropodlara parazit türlerinin öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Parazit ve parazitlik, parazit konak ilişkileri.
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
2 Parazitlik çeşitleri (zorunlu parazitlik, fakültatif parazitlik, tesadüfen parazitlik, geçici parazitlik, kalıcı parazitlik, endo parazitlik, ekto parazitlik).
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
3 Parazitlerin kaynakları ve bulaşması, patogenez ve patoloji.
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
4 Parazitlerin konağa zarar ve etkileri.
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
5 Parazitlerin sistematiği, protozoa ve alt grupları
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
6 Turbellaria’ya ait parazitler
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
7 Parazit ve parazitlik, parazit konak ilişkileri.
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
8 Parasite species belonging to Monogenea
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
9 Parasite species belonging to Trematoda
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
10 Trematoda’ya ait önemli parazitlerin hayat döngüleri
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
11 Cestoda’ya ait parazitler
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
12 Nematoda’ya ait parazitler
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
13 Acanthocephala’ya ait parazitler
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
14 Annelida’ya ait parazitler.
  Ön Hazırlık: Genel Parazitoloji/ Prof.Dr. Gülendame SAYGI, Esnaf Ofset Matbaacılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Parazitoloji ders notları
Diğer Kaynaklar Saygı, G. Temel Tıbbi Parazitoloji, Es-Form Ofset Ltd. Şti., Cheng, C.T. General Parasitology. Academic Pres Inc. London.
Materyal
Dökümanlar Saygı, G. Temel Tıbbi Parazitoloji, Es-Form Ofset Ltd. Şti., Cheng, C.T. General Parasitology. Academic Pres Inc. London.
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınaları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)