Ders Adı Su Kimyası
Ders Kodu BIO-419
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selda TEKİN ÖZAN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler, su kimyasının tanımını bilir, asitler ve bazları öğrenir, kompleks bileşiklerin yapı ve özellikleri anlar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Bu derste suyun özellikleri, farklı tanımlar ve kavramlar üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Suyun özelliklerinin öğrenilmesi 2. Farklı terimlerin bilinmesi
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin suyun özellikleri ve farklı tanımları öğrenmeleri amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Su kimyasının tanımı
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
2 Suyun genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
3 Suyun molekül yapısı ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
4 Asitler ve bazlar
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
5 Çözünme ve çökelme reaksiyonları
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
6 Oksidasyon ve redüksiyon reaksiyonları
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
7 Su ortamında gazların taşınması
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
8 Sudaki zehirli maddeler
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
9 İnorganik karbon kimyası
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
10 İçme suları ve analizi
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
11 İçme suları ve evlerde kullanılan suların özellikleri
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
12 Suyun dezenfeksiyonu
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
13 Deniz suyunun genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
14 Tatlısuların genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Harun Mutluay Ahmet Demirak., Su kimyası. Beta basım yayın
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)