Ders Adı Deniz Biyolojisi
Ders Kodu BIO-420
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Denizel fauna ve floranın biyoekolojk özelliklerini öğrenmesi, Su kaynaklarının temiz tutulması gerektiğini, besin kaynağı olduğunu kavraması, Su hayatını ve ekosistemlerdeki zenginliği öğrenmesi, Küresel ısınma ve kirlenmenin sucul hayata etkilerini anlaması ve bu durumu engellemek için katkıda bulunması beklenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Okyanus ve denizlerin tanımı, genel özellikleri, jeomorfolojik özellikleri, sedimantasyon olayı ve nedenleri, denizel organizmaların ekolojik olarak sınıflandırılması, denizlerdeki ekolojik faktörler ve organizmalara etkileri, denizlerde yaşayan canlılar ve biyolojik özellikleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Okyanus ve denizlerin fizikokimyasal özelliklerini öğretmek Denizel organizmaların oluşturduğu habitatlar hakkında bilgi vermek Denizel bitki ve hayvanların ve biyoekolojk özelliklerini tanıtmak Denizlerin organik madde verimini öğretmek
Dersin Amacı Okyanus ve denizlerin genel özelliklerini öğretmek Denizel organizmaların biyolojik ve ekolojik özellikleri hakkında bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Deniz biyolojisinin tarihsel gelişimi
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
2 Okyanus ve denizlerin genel özellikleri
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
3 Sedimantasyon olayları
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
4 Denizel Bitkiler
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
5 Yaşam sahası olarak denizler
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
6 Deniz suyunun genel bileşimi ve fizikokimyasal özellikleri I
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
7 Deniz suyunun genel bileşimi ve fizikokimyasal özellikleri II
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
8 Su hareketleri
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
9 Deniz ekolojisi, Denizlerde ekolojik zonlar
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
10 Ekolojik ve biyotik faktörlerin organizmalara etkileri
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
11 Denizel ekosistemlerde üretim, enerji akımı ve madde döngüsü
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
12 Pelajik bölgenin canlı toplulukları
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
13 Bentik bölgenin canlı toplulukları
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
14 Denizel kirlenme ve organizmalara etkisi
  Ön Hazırlık: Remzi Geldiay, Ahmet Kocataş, 2012. Deniz Biyolojisi, Dora Yayıncılık.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Levinton SJ., 2003. Marine Biology, Function, Biodiversty, Ecology. Oxford University Press, 107p, , New York.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)