Ders Adı Mesleki Yabancı Dil I
Ders Kodu BIO-421
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Okuduğu metni anlamak Türkçe metni İngilizceye çevirebilmek İngilizce metni Türkçeye çevirebilmek Meslektaşlarına mektup yazabilmek Konferans, seminer ve panelde bildiri sunabilmek Bilimsel bir toplantıda sunumu anlayabilmek Karşılıklı konuşmada yeterli düzeyde olmak Yurtdışında iletişim ilgili problem yaşamamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Gramer, okuma, konuşma, anlama ve çeviri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciye yeterli düzeyde dil bilgisi kavratmak Yabancı dildeki literatürleri okuyabilmek Araştırmayı yabancı dilde yazabilmek Meslektaşlarıyla konuşmalarda dil konusunda yeterli hale getirmek
Dersin Amacı Öğrencilere meslekleriyle ilgili literatür ve İngilizce metin okuma, anlama ve tercüme yeteneğini kazandırmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin önemi ve cümle yapısı
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
2 Zamanlar (Geniş zaman)
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
3 Zamanlar (Geçmiş zaman)
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
4 Zamanlar (Gelecek zaman)
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
5 Sıfat cümleciği
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
6 Cümlenin öğeleri
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
7 Eksik cümleyi tamamlama
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
8 Tercüme tekniği
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
9 İngilizce metni Türkçeye çevirme
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
10 Türkçe metni İngilizceye çevirme
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
11 Test tekniği
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
12 Günlük konuşmalar
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
13 Resmi yazışmalar
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
14 Karşılıklı konuşma
  Ön Hazırlık: Gramer Kitapları, İngilizce biyoloji kitapları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 2
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar Arasınav +Final + Kuiz
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)