Ders Adı Bitki Coğrafyası
Ders Kodu BIO-424
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bitkilerin dünya üzerindeki yayılışını öğrenir 2) Dünyanın floristik bölgelerini tanıyabilir 3) Farklı bitki formasyonları hakkında bilgi sahibi olur 4) Türkiye'nin bitki coğrafyası bölgelerini anlatabilir 5) Türkiye florası hakkında bilgi sahibi olur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bitki coğrafyasına giriş, arealler ve areal tipleri, tarihi ve ekolojik bitki coğrafyası, formasyonlar ve bitki toplulukları, flora alemleri, Türkiye bitki coğrafyasına toplu bir bakış.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Bitkilerin dünya üzerindeki yayılışını öğretmek 2) Dünyanın floristik bölgelerini tanıtmak 3) Farklı bitki formasyonları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak 4) Türkiye'nin bitki coğrafyası bölgelerini anlatmak 5) Türkiye florası hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Bitkilerin dünya üzerindeki dağılışlarını, dağılış problemlerini tarihi gelişimleri ile birlikte incelemektir
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Fizyolojik Tepkiler ve Adaptasyonlar
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
2 Floristik Bitki Coğrafyası
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
3 Alanlar ve Bunların Coğrafi Dağılışı
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
4 Kesintisiz kıtalar arası alanlar
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
5 Kesintili alanlar
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
6 Rölik alanlar, Vikaryant alanlar
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
7 Endemizm ve endemik alanlar
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
8 Bitkilerin Yayılışı ve Göçü
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
9 Dünyanın Belli Başlı Flora Bölgeleri
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
10 Bitki Formasyonları ve Sınıfları
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
11 Karasal Bitki Birlikleri, Akuatik Habitatlar
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
12 Türkiye'nin Flora ve Biyocoğrafya Bölgeleri
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
13 Türkiye'de Bitki Örtüsünün Ekolojik Şartları; Türkiye'nin Flora ve Biyocoğrafya Bölgeleri
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
14 Türkiyede Doğal Bitki Toplumları ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişkiler
  Ön Hazırlık: Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
Diğer Kaynaklar Martin, C.K. Plant Geography. Methuen Co.Ltd. London, 1975.
Materyal
Dökümanlar Kılınç M. ve Kutbay H.G. Bitki Coğrafyası, Palme yayıncılık, Ankara, 2007.
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)