Ders Adı Faydalı Bitkiler
Ders Kodu BIO-425
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Semra KILIÇ
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları Tahıl bitkileri Yağ bitkileri Sebze bitkileri Meyva olarak kullanılan bitkiler Baharat bitkileri Uyarıcı bitkiler Boya ve tanenli bitkiler Şeker, odun ve selüloz sanayisinde kullanılan bitkiler Kauçuk ve zamk veren bitkiler Esans veren bitkiler İlaç sanayisinde kullanılan bitkiler Süs bitkileri, Süs bitkileri hakkında bilgi sahibi olurlar
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
yok -
Dersin İçeriği Bitki kısımlarının tanıtılması. Bitlerin fayda nedenlerinin belirtilmesi. Faydalı bitkilerin fayda sağlayan kısımlarının bitkinin diğer kısımlarından ayırt edilebilmesinin öğrenilmesi. Bu bitkilerin faydalanılan kısımlarının fayda yöntemlerini belirlemek. Faydalı olan bitkileri diğer bitkilerden ayırt edebilmek. bu bitkilerin hangi amaçla ve hangi şekillerde kullanıldığı alanları tanımak. Gıda maddesi olarak, Eczacılıkta kullanımı, mobilyacılıkta kullanımı, dezenfektan olarak kullanımı, gıda katkı maddesi olarak kullanımı, parfümeride kullanımı gibi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bitki kısımlarının öğrenilmesi. Bitkilerin ekonomik önem nedenlerinin belirtilmesi. Ekonokim öneme sahip olan kısımların özelliklerinin belirlenmesi. Faydalı olan bitki kısımlarının diğer bitki kısımlarından ayırt edilmesinin sağlanması. Bitkilerin faydalanılacak kısımların fayda nedenlerinin öğrenilmesi. Bu bitkilerin faydalı kısımlarının elde edilme yöntemlerini anlaşılması.
Dersin Amacı Bitki kısımlarını tanımak. Bitkilerin ekonomik önemi olan kısımlarını ayırt edebilmek. Bitkilerin ekonomik önem nedenlerini belirlemek. Ekonomik önemi olan bitkilerin özellikleri hakkında bilgi vermek. Faydalı bitkilerin faydalanılan kısımları ve fayda nedenlerini anlatmak. Bu bitkilerin hangi alanlarda ve nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi vermek. Faydalı bitkilerin kullanım şekillerini tanımak. Bu bitkilerin kullanım alanlarına göre işleniş şekillerini tanımak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tahıl ve un haline getirilen bitkilerinin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
2 Gıda ve sanayide kullanılan yağ bitkilerinin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
3 Gıda olarak kullanılan sebze bitkilerinin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
4 Meyve olarak kullanılan bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
5 Gıda ve eczacılıkta baharat bitkilerinin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
6 Uyarıcı bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
7 Boya ve tanenli bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
8 Şeker sanayisinde kullanılan bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
9 Odun ve selüloz sanayisinde kullanılan bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
10 Kauçuk ve zamk veren bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
11 Esans veren bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
12 İlaç sanayisinde kullanılan bitkilerin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
13 Dezenfektan olarak kullanılan bitkilerinin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
14 Park, bahçe ve ev ortamında kullanılan süs bitkilerinin tanıtılması ve kullanım alanlarının belirtilmesi.
  Ön Hazırlık: Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 4
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 4
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 4
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 3 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ketenoğlu, O., Obalı, O., Kurt, L., vd., 2011. Ekonomik Bitkiler. palme yayıncılık. Tanker, N., 2007. Farmasötik Botanik Uygulama, Ankara Üniversitesi yayınları.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)