Ders Adı Arazi Bilgisi
Ders Kodu BIO-426
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler Bölge Florası Bölge Faunası Arazi çalışmaları Arazi çalışmaları Arazi çalışmaları Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi Arazi çalışması Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi öğrenilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi ve bu verilen teorak bilgilerin uygulamalı olarak gösterilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Arazi çalışmaları yapılırken uygulanacak metotların verilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi
Dersin Amacı Arazi çalışmaları yapılırken uygulanacak metotların verilmesi ve uygulamalı olarak gösterilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
2 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
3 Arazi çalışmaları ile ilgili teorik bilgiler
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
4 Bölge Florası
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
5 Bölge Faunası
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
6 Arazi çalışmaları
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
7 Arazi çalışmaları
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
8 Arazi çalışmaları
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
9 Ara sınav
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
10 Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
11 Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
12 Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
13 Arazi çalışması
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
14 Arazide toplanan materyallerin değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: Arazi Bilgisi ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Arazi Bilgisi ders notları
Diğer Kaynaklar Arazi Bilgisi ders notları
Materyal
Dökümanlar Arazi Bilgisi ders notları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)