Ders Adı Sucul Ekosistemler
Ders Kodu BIO-427
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sucul ekosistem tiplerini, ekosistemin canlı ve cansız öğelerini, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolünü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimlerini öğrenir. Sucul ekosistemlerdeki sorunlar ve nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında bilgi sahibi olur. Sucul ekosistemlerin ekolojik koşullarının sudaki canlılar üzerine etkilerini öğrenir. Çevre bilinci oluşur. Ekosistemlerin nelerden zarar gördüğü ve nasıl düzeltilebileceği hakkında bilgi sahibi olur ve çevre için en iyisini yapmaya çalışır. Türler, ekosistemler ve bunlar arasındaki etkileşim unsurlarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Dersin kapsamında sucul ekosistemlerin önemi, kıta içi su sistemleri, yaşamsal su ve besin kaynakları, biyojeokimyasal işleyişler, çözünmüş organik madde (C,N,S,P) kaynakları, biyolojik var olabilirlikleri ve etkileyen faktörler, monomerlerin çözünmüş organik madde akışına etkisi, biyofilmler, bakteriyel etkenlerin çözünmüş organik madde döngüsündeki rolleri, ışığın sucul ekosistemlerdeki önemi, geçişi, fitoplankton ve makrofitler tarafından kullanılmasını etkileyen faktörler, sucul bitkilerin fotosentetik aktiviteleri, zooplanktonlar, sucul mikro ve makro faunanın özellikleri, sucul ekosistemlerde kirlilik ve su kalitesi yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sucul ekosistemlerin önemini anlatma Sucul ekosistem tipleri ve ekosistemleri oluşturan öğeleri açıklama Sucul ekosistemlerde görülen sorunları öğretme ve nasıl kontrol altına alınabileceğini açıklama Sucul ekosistemlerin incelenmesi için yapılacak biyolojik çalışmaların temel prensiplerini ve yöntemlerini öğretme Sucul ekosistemlerde bulunan canlıları tanıtma, ekolojik açıdan önemlerini açıklama Çevre bilinci oluşturarak, doğanın korunmasına katkıda bulunma
Dersin Amacı Sucul ekosistem tipleri, ekosistemin canlı ve cansız öğeleri, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Sucul habitatlar ve canlıların yaşam alanları
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
2 Sucul ekosistemlerin önemi
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
3 Kıta içi su sistemleri
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
4 Yaşamsal su ve besin kaynakları
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
5 Biyojeokimyasal işleyişler, çözünmüş organik madde (C,N,S,P) kaynakları
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
6 Var olabilirlikleri ve etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
7 Monomerlerin çözünmüş organik madde akışına etkisi, biyofilmler,
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
8 Bakteriyel etkenlerin çözünmüş organik madde döngüsündeki rolleri
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
9 Işığın sucul ekosistemlerdeki önemi, geçişi
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
10 Fitoplankton ve makrofitler tarafından kullanılmasını etkileyen faktörler
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
11 Sucul bitkilerin fotosentetik aktiviteleri
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
12 Zooplankton
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
13 Sucul mikro ve makro faunanın özellikleri
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
14 Sucul ekosistemlerde kirlilik ve su kalitesi yönetimi
  Ön Hazırlık: Findlay, S., Sinsabaugh, R. L., 2002. Aquatic Ecosystems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Aquatic Ecology),Academic Pres,512 s
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)