Ders Adı Sucul Ekosistemler
Ders Kodu BIO-427
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sucul ekosistem tiplerini, ekosistemin canlı ve cansız öğelerini, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolünü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimlerini öğrenir. Sucul ekosistemlerdeki sorunlar ve nasıl kontrol altına alınabileceği hakkında bilgi sahibi olur. Sucul ekosistemlerin ekolojik koşullarının sudaki canlılar üzerine etkilerini öğrenir. Çevre bilinci oluşur. Ekosistemlerin nelerden zarar gördüğü ve nasıl düzeltilebileceği hakkında bilgi sahibi olur ve çevre için en iyisini yapmaya çalışır. Türler, ekosistemler ve bunlar arasındaki etkileşim unsurlarını öğrenmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin kapsamında sucul ekosistemlerin önemi, kıta içi su sistemleri, yaşamsal su ve besin kaynakları, biyojeokimyasal işleyişler, çözünmüş organik madde (C,N,S,P) kaynakları, biyolojik var olabilirlikleri ve etkileyen faktörler, monomerlerin çözünmüş organik madde akışına etkisi, biyofilmler, bakteriyel etkenlerin çözünmüş organik madde döngüsündeki rolleri, ışığın sucul ekosistemlerdeki önemi, geçişi, fitoplankton ve makrofitler tarafından kullanılmasını etkileyen faktörler, sucul bitkilerin fotosentetik aktiviteleri, zooplanktonlar, sucul mikro ve makro faunanın özellikleri, sucul ekosistemlerde kirlilik ve su kalitesi yönetimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sucul ekosistemlerin önemini anlatma Sucul ekosistem tipleri ve ekosistemleri oluşturan öğeleri açıklama Sucul ekosistemlerde görülen sorunları öğretme ve nasıl kontrol altına alınabileceğini açıklama Sucul ekosistemlerin incelenmesi için yapılacak biyolojik çalışmaların temel prensiplerini ve yöntemlerini öğretme Sucul ekosistemlerde bulunan canlıları tanıtma, ekolojik açıdan önemlerini açıklama Çevre bilinci oluşturarak, doğanın korunmasına katkıda bulunma
Dersin Amacı Sucul ekosistem tipleri, ekosistemin canlı ve cansız öğeleri, bakterilerin, fitoplanktonların, zooplanktonların, makrofitlerin, mikro ve makro faunanın sucul ekosistemdeki rolü, birbirleri ile ve ekosistemin cansız öğeleri ile etkileşimleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)