Ders Adı Sitotaksonomi
Ders Kodu BIO-428
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Selma TABUR
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Sitotaksonominin amaç ve önemini kavramak Bitki kromozomlarının incelenmesi esnasında hangi fiksatif ve boyaların kullanılması gerektiğini tespit etmek, Preparat hazırlama yöntemlerini öğrenmek Karyogram ve idiogram yapmayı öğrenmek Sonuçları istatistiksel olarak değerlendirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Sitotaksonominin tarihçesi ve evrim ile ilişkisi, Bitki sitotaksonomisinde kullanılan yöntemler, Değişik boya ve fiksatiflerin tanıtımı, Karyotip analizleri ve kromozomların detaylı olarak incelenmesi, Kromozom sayımı ve kromozom morfolojisi, Değişik bitkilerde kromozom sayımları ve çizimleri, Çeşitli çevresel streslerin hücre bölünmesi ve kromozomlar üzerine etkileri, Kromozom anormallikleri ve mitotik aktivitenin istatistiksel olarak hesaplanması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bu dersin hedefi sitotaksonomik çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknikleri öğretmektir.
Dersin Amacı Bu dersin amacı bitki türlerinde kromozom sayısı ve yapısı üzerine kesin bilgileri elde etmek ve hücre bölünmesinin mekanizmasını incelemek için sitolojik teknikleri planlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sitotaksonominin tarihçesi ve evrim ile ilişkisi
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
2 Bitki sitotaksonomisinde kullanılan yöntemler
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
3 Değişik boya ve fiksatiflerin tanıtımı ve hazırlanması
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
4 Karyotip analizleri ve kromozomların detaylı olarak incelenmesi
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
5 Kromozom sayımı ve kromozom morfolojisi
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
6 Karyogram ve idiogram yapma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
7 Değişik bitkilerde kromozom sayımları ve çizimleri
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
8 Somatik hücrelerde kromozomal anormallikler
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
9 Çeşitli çevresel streslerin hücre bölünmesi ve kromozomlar üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
10 Bitki büyüme düzenleyicileri ve hormonlar
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
11 Çeşitli bitki büyüme düzenleyicilerinin mitotik aktivite üzerine etkileri
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
12 Kromozom anormallikleri ve mitotik aktivitenin istatistiksel olarak hesaplanması
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
13 Poliploidi ve melezleme arasındaki ilişkiler
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
14 Poliploidi ve daha yüksek kategorilerin orijini
  Ön Hazırlık: Singh, R.J., 2003. Elçi, Ş., 1994. Internet
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar vize ve final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)