Ders Adı Bitki Büyüme-Gelişme Olayları
Ders Kodu BIO-430
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bitki büyüme ve gelişmesi sırasında meydana gelen bazı fizyolojik olaylar hakkında bilgiye sahip olma.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Büyüme, gelişme ve farklılaşmanın tanımı; büyümenin ölçülmesinde kullanılan parametreler; hücre büyümesinin kontrol altına alınması; hücre büyüme şekilleri; hücre ve organlarda polarite; bitkilerde vejatatif ve generatif gelişim; bitkilerde gerçekleşen bazı fizyolojik olaylar (absisyon, senesens, apikal dominansi, dormansi, rejenerasyon, çimlenme, fotoperiyodizm, vernalizasyon, koralatif büyüme); bitkilerde sinyal iletimi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Büyüme, gelişme ve farklılaşma kavramlarının öğretilmesini hedefler.
Dersin Amacı Büyüme, gelişme ve farklılaşma kavramlarının öğretilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Büyüme, gelişme ve farklılaşmanın tanımı
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
2 Büyümenin ölçülmesinde kullanılan parametreler
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
3 Hücre büyümesinin kontrol altına alınması
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
4 Hücre büyüme şekilleri
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
5 Hücre ve organlarda polarite
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
6 Bitkilerde vejatatif ve generatif gelişim
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
7 Absisyon ve senesens
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
8 Rejenerasyon
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
9 Koleratif büyüme
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
10 Apikal dominansi ve dormansi
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
11 Tohum ve Çimlenme
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
12 Fotoperiyodizm
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
13 Vernalizasyon
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
14 Bitkilerde sinyal iletimi
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)