Ders Adı Bitki Sekonder Metabolitleri
Ders Kodu BIO-431
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Sekonder metabolitlerin sınıflandırılması, yapısı ve fonksiyonları hakkında bilgiye sahip olma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Sekonder metabolit tanımı, sekonder metabolitlerin görevleri, sekonder metabolitlerin sınıflandırılması, sekonder metabolitlerin sentezi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sekonder metabolit kavramının öğretilmesini hedefler.
Dersin Amacı Sekonder metabolit kavramının öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sekonder metabolitlerin tanımı
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
2 Sekonder metabolitlerin görevleri
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
3 Primer ve sekonder metabolitlerin karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
4 Sekonder metabolitlerin genel sentez yolları
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
5 Sekonder metabolitlerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
6 Terpenler
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
7 Azotlu bileşikler (alkoloidler ve siyanojenik glikozitler)
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
8 Azotlu bileşikler (glukozinolatlar ve protein yapısına girmeyen aminoasitler)
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
9 Proteinaz inhibitörleri, sistemin ve jasmonik asit
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
10 Fenolik bileşiklerin tanımı ve görevleri
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
11 Fenolik bileşiklerin sentezi
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
12 Flavonoitler
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
13 Fitoaleksinler ve tanenler
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
14 Fenolik bileşiklerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 75
Kısa Sınav 2 10
Ödev 2 10
Devam 10 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
Diğer Kaynaklar Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
Materyal
Dökümanlar Biotechnology of Plant Secondary Metabolism : Methods and Protocols. Humana Press Inc.(2016)
Ödevler Dersle ilgili güncel bilgilere ulaşmak amacıyla verilen konular
Sınavlar Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)