Ders Adı Enzimoloji
Ders Kodu BIO-432
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. M.Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları Enzimlerin çalışma tarzlarının, Hücrelerin metabolik olayları nasıl kontrol ettiğinin, Enzim çeşitlerinin, Biyolojik problemlerin çözümünde enzimlerin kullanılabileceğinin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Enzimlerin yapısı, özellikleri, enzim aktivitesini etkileyen faktörler, enzim kinetiği, aktivatörler, inhibitörler, enzim inhibisyonu, allosterik enzimler, feedback inhibisyon, izoenzimler, enzimlerin kullanım alanları, enzim klasifikasyonu, enzim aktivitesini tayin metotları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Canlılarda cereyan eden biyokimyasal olayların anlaşılmasına hizmet
Dersin Amacı Canlılarda cereyan eden biyokimyasal olayların anlaşılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Enzimolojiye giriş, enzim tanımı ve enzimlerin önemi
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
2 Enzimlerin tarihçesi
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
3 Enzimlerin temel özellikleri
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
4 Enzim yapısı, aktif merkez
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
5 Enzim aktivitesini etkileyen faktörler, pH, sıcaklık, ürün
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
6 Enzim konsantrasyonu, substrat konsantrasyonu
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
7 Enzim kinetiği
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
8 Aktivatörler, inhibitörler, enzim inhibisyonu
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
9 Allosterik enzimler ve Feedback inhibisyon
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
10 Feedback inhibisyon (devam)
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
11 İzoenzimler, enzimlerin tıpta ve endüstride kullanımı
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
12 Enzim sınıflandırması
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
13 Enzim aktivitesini tayin metotları
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Enzimoloji Ders Notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)