Ders Adı Tıbbi Bitkiler
Ders Kodu BIO-433
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Tıbbi bitkilerin ilaç haline getirilmesi konusunda gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Alternatif tıp, Drogun yapısı, tıbbi bitkilerin etki şekilleri, drogların toplanması, drogların hasatı, drogların kurutulması ve muhafazası, drogların sterilizasyonu ve ambalajlanması, drog hazırlama yöntemleri, tıbbi olarak kullanılan bazı bitkiler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Tıbbi bitkilerin etki şekillerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Tıbbi bitkilerin morfolojik özellikleri ve kimyasal yapılarının öğretilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tıbbi bitkiler ve tarihi gelişim süreci
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
2 Drog’un tanımı ve yapısı
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
3 Primer metabolitler (Karbonhidratlar ve proteinler)
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
4 Primer metabolitler (Lipidler ve nükleik asitler)
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
5 Sekonder Metabolitlerin tanımı ve önemi
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
6 Sekonder Metabolitlerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
7 Bazı sekonder metabolitler (alkoloidler, uçucu yağlar ve glikozitler)
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
8 Tıbbi bitkilerin etki şekilleri
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
9 Drogların toplanması
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
10 Drogların hasatı
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
11 Drogların kurutulması ve muhafazası
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
12 Drogların sterilizasyonu ve ambalajlanması
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
13 Drog hazırlama yöntemleri
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
14 Tıbbi olarak kullanılan bazı bitkiler
  Ön Hazırlık: Tıbbi bitkiler ders notları/Kürşat ÇAVUŞOĞLU
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 2 20
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 5 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 10 20
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 131    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
Materyal
Dökümanlar Prof. Dr. Kürşat ÇAVUŞOĞLU tarafından hazırlanan ders notları
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)