Ders Adı Bitki Doku Kültürü
Ders Kodu BIO-434
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Bitki doku ve hücre alanında belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Doku kültürü çalışmalarının tarihsel gelişimi, diğer Biyoloji disiplinleri ile ilişkisi. Bitki hücresinin sitoplazmik yapısı. Sitoplazmanın kimyasal özellikleri yapay kültür ortamlarının hazırlanışına katkısı. Sentetik doku kültüründe uyulması gereken kurallar (maddelerin temizliği, saf ve tazeliği, ekipmanın önemi). Stok çözelti nedir? Bir stok çözeltinin yapılışında gereken hesaplamalar ve hazırlıklar. Sülfatlar, nitratlar, iyot (I), Flor (F) ve klor (Cl) içeren maddeler, önemleri, mikrotuzlar (eser elementler). Bitki hücrelerinin ürettiği sekonder metabolitler. Bir doku kültürü laboratuvarının kurulmasında gereken teknik ayrıntılar. Doku kültürü laboratuvarında bulunması gerekli olan cihazlar ve önemleri. Sürekli büyüme gösteren bitki doku ve organlarının anatomisi. Önemli bazı hücre gurupları: meristem hücreleri, eşey hücreleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Lisans öğrencilerinin hafızasında biyoteknoloji kavramını geliştirmektir.
Dersin Amacı Derste yüksek organizasyonlu bitki dokularını sentetik kültür ortamlarında kullanarak kallus ve bitki regenerasyonu üretimini ve hücrenin totipotent özelliğini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bitki biyoteknolojisi ve bitki doku kültürü yöntemlerinin tanımı
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
2 Bitki doku kültürü tekniklerinin faydaları
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
3 Bitki doku kültürünün uygulama alanları
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
4 Bitki doku kültüründe kullanılan temel teknikler (laboratuvar düzeni, sterilisazyon teknikleri, besin ortamları, kültür şartları)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
5 Bitki doku kültüründe kullanılan yöntemler (Organogenesis)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
6 Bitki doku kültüründe kullanılan yöntemler (Somatik embriyogenesis)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
7 Bitki doku kültüründe kullanılan yöntemler (Protoplast kültürü)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
8 Bitki doku kültüründe kullanılan yöntemler (Haploid hücre kültürü)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
9 Bitki doku kültüründe kullanılan yöntemler (Meristem kültürü)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
10 Bitki doku kültüründe kullanılan yöntemler (Mikroçoğaltım)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
11 Bitki doku kültüründe kullanılan yöntemler (Embriyo kültürü)
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
12 Bitki doku kültürü tekniklerinde somaklonal varyasyon
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
13 Bitki doku ve hücre kültürü ile sekonder ürünlerin üretimi
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
14 Bitki kültürlerinin in vitro germplazm muhafazası
  Ön Hazırlık: Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları. Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları. Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları. Bitki Biyoteknolojisi I: Doku Kültürü ve Uygulamaları. Babaoğlu, M., Gürel, E., Özcan, S., Selçuk Vakfı Yayınları, 2002. Bitki Biyoteknolojisinde Güncel Yaklaşımlar. Çiftçi, Y.Ö., Altınkut Uncuoğlu, Ö., Palme Yayınevi, 2019.
Ödevler Güncel uygulamalar hakkında araştırma konuları verilir.
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)