Ders Adı Bitki Hücresi
Ders Kodu BIO-435
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanmak, 2- Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk almak, 3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Hücre bilimi ve mikroskobun tarihsel gelişimi, diğer Biyoloji disiplinleri ile ilişkisi. Bitki hücresinin sitoplazmik yapısı. Sitoplazmanın kimyasal özellikleri, nem ve kuru madde tayini, kimyasal özelliklerinin yapay kültür ortamlarının hazırlanışına katkısı. Sitoplazmanın kimyasal özellikleri, nem ve kuru madde tayini, kimyasal özelliklerinin yapay kültür ortamlarının hazırlanışına katkısı.Sitoplazmanın fiziksel özellikleri (ozmos, plazmoliz, transpirasyon, iyon antagonizması, şişme, misel yapısı vb.) Önemli organeller ve görevleri, ergastik maddeler. Çekirdek (genom, kromozom ve gen organizasyonları), çekirdekçik. DNA?nın yapısı, replikasyon ve translasyon, genetik kodlama. Hücre devri ve kantitatif analizi (mitotik indeks). Kromozomun görevleri, karyotip analizi. Gen ve gen mutasyonları. Hücre bölünmesi; mitoz ve mayoz. Hücre çeperi yapısal özellikleri, kalloz duvarı ve önemi. Hücre senkronizasyonu radyoizotopların hücre seviyesinde kullanılışı. Çeperi ve görevleri bakımından özelleşmiş bitki hücrelerinin tanımlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bitki hücresinin bilimsel ayrıntısını ve uygulamadaki yerini öğretmektir.
Dersin Amacı Ders, yüksek organizasyonlu bitkilerde hücrede sitoplazmanın, maddelerin ve spesifik organellerin yapısını göz önünde bulundurarak bitki hücresinin üretken özelliğini anlatmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hücre ve mikroskobun tarihsel gelişimi, hücre biliminin diğer Biyoloji disiplinleri ile ilişkisi.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
2 Bitki hücresinin önemi ve sitoplazmik yapısı.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
3 Sitoplazmanın kimyasal özellikleri, nem ve kuru madde tayini, kimyasal özelliklerinin yapay kültür ortamlarının hazırlanışına katkısı.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
4 Sitoplazmanın fiziksel özellikleri (ozmos, plazmoliz, transpirasyon, iyon antagonizması, şişme, misel yapısı vb.)
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
5 Önemli organeller ve görevleri, ergastik maddeler.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
6 Önemli organeller ve görevleri, ergastik maddeler.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
7 Çekirdek (genom, kromozom ve gen organizasyonları), çekirdekçik. DNA’nın yapısı, replikasyon ve translasyon, genetik kodlama.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
8 Hücre devri ve kantitatif analizi.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
9 Kromozomun görevleri, karyotip analizi.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
10 Gen ve gen mutasyonları.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
11 Hücre bölünmesi; mitoz ve mayoz.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
12 Hücre çeperi yapısal özellikleri, kalloz duvarı ve önemi.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
13 Hücre senkronizasyonu radyoizotopların hücre seviyesinde kullanılışı.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
14 Çeperi ve görevleri bakımından özelleşmiş bitki hücrelerinin tanımlanması.
  Ön Hazırlık: Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, Isparta
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, ISBN: 978-975-7135-78-4, Isparta.
Diğer Kaynaklar Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, ISBN: 978-975-7135-78-4, Isparta.
Materyal
Dökümanlar Bitki Hücresi. Çiğdem SAVAŞKAN, (2007). Fakülte Kitapevi Yayınları, Yayın No: 87, ISBN: 978-975-7135-78-4, Isparta.
Ödevler Ders ile ilgili güncel konuları araştırmak.
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)