Ders Adı Bitki Hücresi
Ders Kodu BIO-435
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Yasemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanmak, 2- Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanmak ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk almak, 3- Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hücre bilimi ve mikroskobun tarihsel gelişimi, diğer Biyoloji disiplinleri ile ilişkisi. Bitki hücresinin sitoplazmik yapısı. Sitoplazmanın kimyasal özellikleri, nem ve kuru madde tayini, kimyasal özelliklerinin yapay kültür ortamlarının hazırlanışına katkısı. Sitoplazmanın kimyasal özellikleri, nem ve kuru madde tayini, kimyasal özelliklerinin yapay kültür ortamlarının hazırlanışına katkısı.Sitoplazmanın fiziksel özellikleri (ozmos, plazmoliz, transpirasyon, iyon antagonizması, şişme, misel yapısı vb.) Önemli organeller ve görevleri, ergastik maddeler. Çekirdek (genom, kromozom ve gen organizasyonları), çekirdekçik. DNA?nın yapısı, replikasyon ve translasyon, genetik kodlama. Hücre devri ve kantitatif analizi (mitotik indeks). Kromozomun görevleri, karyotip analizi. Gen ve gen mutasyonları. Hücre bölünmesi; mitoz ve mayoz. Hücre çeperi yapısal özellikleri, kalloz duvarı ve önemi. Hücre senkronizasyonu radyoizotopların hücre seviyesinde kullanılışı. Çeperi ve görevleri bakımından özelleşmiş bitki hücrelerinin tanımlanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Bitki hücresinin bilimsel ayrıntısını ve uygulamadaki yerini öğretmektir.
Dersin Amacı Ders, yüksek organizasyonlu bitkilerde hücrede sitoplazmanın, maddelerin ve spesifik organellerin yapısını göz önünde bulundurarak bitki hücresinin üretken özelliğini anlatmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)