Ders Adı Rekombinant DNA Teknikleri
Ders Kodu BIO-318
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Rekombinant DNA teknolojisini öğrenir. Restriksiyon enzimleri ve moleküler vektörlerini öğrenir. Rekombinant DNA Teknolojisinin kullanım alanlarını kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Rekombinant DNA Teknolojisinin aşamaları, Restriksiyon enzimleri, moleküler vektörlerin kullanılması, plasmid, kozmit ve bakteriyofaj vektörler, DNA klonlanmasında konakçı hücre kullanımı, Genomik kütüphaneler, Rekombinant DNA Teknolojisinde kullanılan yöntemler, Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Agaroz jel elektroforezi, Southern blotlama, DNA Dizi Analizi yöntemi, Güncel uygulamalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Rekombinant DNA Teknolojisinde kullanılan yöntemleri öğretmek. Gen taşıyıcı vektörlerin kullanılmasını kavratmak. Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Genomik kütüphaneler, Agaroz jel elektroforezini öğretmek.
Dersin Amacı Rekombinant DNA teknikleri ve uygulama alanlarını öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
2 Rekombinant DNA Teknolojisinin keşfi
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
3 Rekombinant DNA Teknolojisinin aşamaları
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
4 Restriksiyon enzimleri ve kullanımı
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
5 Gen taşıyıcı vektörlerin kullanılması
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
6 Plasmid, kozmit ve bakteriyofaj vektörler
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
7 DNA klonlanmasında konakçı hücre kullanımı
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
8 Genomik kütüphaneler
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
9 Rekombinant DNA Teknolojisinde kullanılan yöntemler
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
10 Polimeraz Zincir Reaksiyonu
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
11 Agaroz jel elektroforezi
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
12 Southern blotlama
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
13 DNA Dizi Analizi yöntemi
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
14 Rekombinant DNA Teknolojisindeki güncel uygulamalar
  Ön Hazırlık: A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders notları (power point sunusu)
Diğer Kaynaklar i-) A. Yıldırım, F. Bardakcı, M. Karataş, B. Tanyolaç. Moleküler Biyoloji.
Materyal
Dökümanlar Ders notları (power point sunusu)
Ödevler Güncel bilgilere ulaşma
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)