Ders Adı Prokaryot Genetiği
Ders Kodu BIO-437
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Seyhan ULUSOY
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Prokaryotik hücre organizasyonunu öğrenir. Prokaryotik ve ökaryotik genler arasındaki farklılıkları öğrenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği Prokaryotik hücre yapısı; Prokaryotik gen yapısı; Prokaryokit ve ökaryotik genler arasındaki farklar; Prokaryotlarda Gen ifadesi; Prokaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi; Prokaryotik canlılarda DNA replikasyonu; Prokaryotik canlılarda protein sentezi; Prokaryotik canlılarda ekstrakromozomal genetik materyaller; Mutasyonlar ve mutagenez; Bakteriyel Transformasyon; Konjugasyon, transdüksiyon; Moleküler Biyolojide kullanılan teknikler; Polimeraz Zincir reaksiyonu; Prokaryotlarda hücreler arası iletişim sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Prokaryotik hücre organizasyonunu öğretmek. Moleküler Biyolojide kullanılan teknikleri kavratmak.
Dersin Amacı Prokaryotik organizmaların gen yapısını ve genlerin işleyişlerini öğretmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Prokaryotik hücre yapısı
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
2 Prokaryotik gen yapısı
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
3 Prokaryokit ve ökaryotik genler arasındaki farklar
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
4 Prokaryotlarda Gen ifadesi
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
5 Prokaryotlarda gen ifadesinin düzenlenmesi
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
6 Prokaryotik canlılarda DNA replikasyonu
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
7 Prokaryotik canlılarda protein sentezi
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
8 Prokaryotik canlılarda ekstrakromozomal genetik materyaller
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
9 Mutasyonlar ve mutagenez
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
10 Bakteriyel Transformasyon
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
11 Konjugasyon, transdüksiyon
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
12 Moleküler Biyolojide kullanılan teknikler
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
13 Polimeraz Zincir reaksiyonu
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
14 Prokaryotlarda hücreler arası iletişim sistemleri
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 1 6 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi Ders Notu Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Mıchael T. Madıgan, John M. Martınko. Moleküler Genetik, Prof.Dr. Güler Temizkan Temel Moleküler Biyoloji, Lizabeth Allison
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)