Ders Adı Çevre Kirliliği
Ders Kodu BIO-438
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Biyolojinin çevre açısından önemini kavraması, Doğanın ve canlıların korunmasına katkıda bulunmaya çalışması, Çevre kirliliğinin boyutları ve yol açtığı zararları anlaması, Bozulan doğal denge ve sonuçları ile alınması gereken tedbirlerin ve neler olabileceğini kavraması, Çevreye karşı duyarlılık kazanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok -
Dersin İçeriği 1-Çevre ve ekosistem 2-Su kirliliği, suların neden olduğu hastalıklar 3-Hava kirliliği 4-Gürültü kirliliği 5-Toprak kirliliği 6-Radyoaktif kirlilik 7-Atık kirliliği, 8-Doğal tehlikelerden kaynaklı çevre sorunları 9-Türkiye'de uygulanan çevre politikaları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevre bilinci kazandırmak Kirliliğin kaynaklarını öğretmek Canlılarla kirleticiler arasındaki etkileşimin önemini anlatmak Kirlenmeyi engelleyerek doğanın ve canlıların korunmasına katkıda bulunmak Su, toprak ve hava kirlenmesinin sebep ve sonuçlarını öğretmek ve ülkemizdeki durumu hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Bu dersin amacı; çevre kirliliğinin nedenlerini ve çevreyi koruma yollarını öğretmek, farkındalık oluşturarak çevre bilinci kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Çevre ve Ekosistem
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
2 Ekolojinin kural ve ilkeleri
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
3 Su Kirliliği I
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
4 Su Kirliliği II
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
5 Su Kirliliği III
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
6 Hava Kirliliği
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
7 Gürültü Kirliliği
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
8 Toprak kirliliği
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
9 Radyoaktif Kirlilik
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
10 Atık Kirliliği I
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
11 Atık Kirliliği II
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
12 İnsan Kaynaklı Diğer Çevre Sorunları
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
13 Doğal Tehlikelerden Kaynaklı Çevre Sorunları
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
14 Türkiye’de Uygulanan Çevre Politikaları
  Ön Hazırlık: Kazım Yıldız, Şengün Sipahioğlu, Mehmet Yılmaz, 2011. Çevre Bilimi ve Eğitimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 4 50
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Çevre Kirliliği-Melek ZEYBEK
Diğer Kaynaklar Çevre Kirliliği-Melek ZEYBEK
Materyal
Dökümanlar Çevre Kirliliği-Melek ZEYBEK
Ödevler
Sınavlar Vize ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)