Ders Adı Çevre Kirliliği
Ders Kodu BIO-438
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Biyolojinin çevre açısından önemini kavraması, Doğanın ve canlıların korunmasına katkıda bulunmaya çalışması, Çevre kirliliğinin boyutları ve yol açtığı zararları anlaması, Bozulan doğal denge ve sonuçları ile alınması gereken tedbirlerin ve neler olabileceğini kavraması, Çevreye karşı duyarlılık kazanması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekosistemler, hava kirliliği, hava kirliliğinin nedenleri ve önemli hava kirletici maddeler, evrende su döngüsü ve suyun canlılar için önemi, önemli su kirletici maddeler ve etkileri. su kirliliğine karşı alınabilecek temel önlemler, toprağın önemi ve toprakları kirleten kaynaklar, hava kirliliğinin toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler, ağır metallerin ve katı atıkların (çöp) toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler erozyon ve enerji üretiminin toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler, tarımsal faaliyetlerin toprak kirliliği üzerine yarattığı etkiler, amaç dışı arazi kullanımının toprak kirliliğine etkileri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevre bilinci kazandırmak Kirliliğin kaynaklarını öğretmek Canlılarla kirleticiler arasındaki etkileşimin önemini anlatmak Kirlenmeyi engelleyerek doğanın ve canlıların korunmasına katkıda bulunmak Su, toprak ve hava kirlenmesinin sebep ve sonuçlarını öğretmek ve ülkemizdeki durumu hakkında bilgi vermek
Dersin Amacı Çevre kirliliğinin kaynaklarının korunma yollarının öğrenilmesi ve çevre bilincinin kazandırılması
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş: Madde ve Çevre
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
2 Ekosistemler ve ekosistem bileşenleri
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
3 Ağır metal kirliliği
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
4 Sucul ekosistemlerde kirlilik
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
5 Evrende su döngüsü ve suyun canlılar için önemi
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
6 Önemli su kirletici maddeler ve etkileri
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
7 Plastik kirliliği, Yeraltı suyu kirliliği
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
8 Su kirliliğin insan sağlığına etkileri
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
9 Hava Kirliliği
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
10 Gürültü Kirliliği
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
11 Toprak kirliliği, Radyoaktif Kirlilik
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
12 Atık Kirliliği
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
13 İnsan Kaynaklı Diğer Çevre Sorunları, Doğal Tehlikelerden Kaynaklı Çevre Sorunları
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
14 Türkiye’de Uygulanan Çevre Politikaları
  Ön Hazırlık: Baykut F., Aydın A, Baykut S., 1987. Çevre Sorunları ve Korunma. İstanbul Üniv. Yayınları Sıra.3449 Mühendislik Fakültesi No:73, 419s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)