Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu BIO-439
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Girişimciliğin tarihi, yöneticilik kavramı, girişimci özellikleri, girişimci olma nedenleri, temel girişimcilik fonksiyonları, girişimcilerde bulunması gereken beceriler, girişimcilik kültürü.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Öğrencilerin sahip olduğu tüm imkanları en iyi şekilde değerlendirebilmesini sağlamak ve riskleri kabullenerek bir organizasyonu başarıya ulaştırabilme yeteneği kazandırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Girişimcilik
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
2 Girişimci özellikleri
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
3 Girişimcilik kültürü
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
4 Girişimcilik türleri
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
5 Girişimcilikte cinsiyet faktörü
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
6 Girişimcilik ahlakı
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
7 Türkiye'de girişimciliğin özendirilmesi
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
8 Girişimcilik ve liderlik
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
9 Başarılı girişimcilik öyküleri
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
10 Girişimcilik ağı
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
11 İmtiyaz hakkı
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
12 Yerel girişimcilik
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
13 Herkes girişimci olabilir mi?
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 4
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 3
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 4
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notları.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)