Ders Adı Moleküler Biyoloji Teknikleri
Ders Kodu BIO-441
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Moleküler Biyoloji alanında kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, 2- Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanmak,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kalıtımın Moleküler Temeli; DNA ve RNA, Gen-Protein İlişkileri, DNA hataları ve Tamir Mekanizmaları, Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Biyoteknoloji ve Kullanım Alanları, Rekombinant DNA teknolojisi, DNA Sekanslama Teknikleri, İnsan Genom Projesi, DNA Teknolojisinin Pratik Uygulamaları, Kök hücreler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Temel biyoloji bilgisinin ve bu bilgiler ışığında moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanlarındaki güncel araştırma konuları hakkında yorum yapma yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencileri DNA teknolojisinin pratik uygulamaları, kök hücreler ve insan genom projesi hakkında bilgilendirmek de hedefler arasındadır.
Dersin Amacı DNA yapısı ve analizi; Genden Proteine: Replikasyon, Transkripsiyon, Translasyon; DNA hata ve onarımı; Gen ekspresyonu ve Düzenlenmesi; DNA klonlanma: Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Jel Elektroforezi, Southern Blotting, DNA Mikroarray gibi güncel moleküler teknikler hakkında ayrıntılı bilgi vermek
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kalıtsal Madde: DNA Yapı ve Replikasyonu; Görev Alan Proteinler
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
2 Genden Proteine-Transkripsiyon; Aşamaları- Genetik Kod
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
3 Genden Proteine- Translasyon- Aşamaları- RNA Çeşit ve İşlevleri
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
4 DNA Hataları ve Tamir Mekanizmaları-----Mutasyon Nedir?
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
5 Gen İfadesinin Düzenlenmesi-Kromatin Yapısının Düzenlenmesi- Histon Modifikasyoları- DNA’nın Metillenmesi
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
6 Kromatin Yapısının Düzenlenmesi- Histon Modifikasyoları- DNA’nın Metillenmesi
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
7 Kanser ile Bağlantılı Genlerin Çeşitleri- Proto-Onkogenler; Tümör Baskılayıcı Genler
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
8 Biyoteknoloji Nedir?-- Uygulama Alanları Hangileridir?
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
9 DNA Klonlanma- Restriksiyon Enzimlerinin Görevleri Nelerdir?
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
10 Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Jel Elektoforezi, Sourthern Blotting, DNA Mikroarray
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
11 Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Jel Elektoforezi, Sourthern Blotting, DNA Mikroarray
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
12 Kök Hücreler; Embriyogenik Kök Hücreler- Olgun Kök Hücreler
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
13 DNA Teknolojisinin Pratik Uygulamaları- Tıp, Eczacılık, Tarım ve Çevre
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
14 DNA Sekanslama Yöntemleri ---------- İnsan Genom Projesi
  Ön Hazırlık: Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 1
8 3
9 5
10 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
Diğer Kaynaklar Moleküler Biyoloji Teknikleri. Nobel Kitabevi
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)