Ders Adı Teknoloji ve Ar-Ge Yönetimi
Ders Kodu BIO-442
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Küresellesmenin karakterinin önemli ölçüde değistiği günümüz rekabet kosullarında teknoloji transferi ve inovasyon önemli birer stratejik araç olarak görülmektedir. Dersimiz kapsamında teknolojinin ve buna bağlı olarak AR-GE ve ürün gelistirme faaliyetlerinin endüstriyel isletmelere olan katkısı ele alınacak, yenilik ve yaratıcılığın gelistirilmesinin önemi üzerinde durulacaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Ürün gelistirme sürecini fikir üretme, fikir izleme, teknik uyarlama ve ticarilestirme evreleri açısından kavramak; teknoloji ve AR-GE yönetiminin strateji, insan kaynağı, endüstriyel tasarım, teknoloji gibi çesitli unsurlarla iliskisini ve üst yönetimin bu konuda vereceği desteği anlamak; kendiliğinden organizasyon perspektifinde, ürün gelistirme ekibini karmasık sistem temelinde inceleyerek belirsizlik ve kaos ortamında, yenilik ve yaratıcılığın nasıl gelistirilebileceğini öğrenmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 ArGe'nin tanımı, tarihçesi
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
2 Teknolojinin tanımı, çeşitleri, teknolojik yenilik ve inovasyon
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
3 Teknolojinin bilimsel temelleri
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
4 Örnek olarak biyoteknoloji endüstrisi
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
5 Ülkemizde kamu ve özel sektörün ArGe yaklaşımları
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
6 Dünyada kamu ve özel sektörün ArGe yaklaşımları, ülkelerdeki farklı modeller
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
7 ArGe ve inovasyonda stratejik yaklaşım
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
8 ArGe ve inovasyonda planlama
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
9 ArGe'nin temelini oluşturan projeler ve proje yönetimi
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
10 ArGe faaliyetlerinde organizasyon, ekip oluşturma
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
11 ArGe yönetimi
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
12 ArGe faaliyetlerinde yaratıcılık
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
13 ArGe faaliyetlerinde koordinasyon
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
14 ArGe den beklenen çıktılar
  Ön Hazırlık: STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION, Robert A. Burgelman, Modesto A. Maidique and Steven C. Wheelwright, Irwin, Third Edition, 2001.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 3
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 4
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 4
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 4
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 4
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 4
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 4
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)