Ders Adı Akademik Çalışma Uygulamaları
Ders Kodu BIO-444
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Faruk GÜRBÜZ
Dersin Yardımcıları Yok.
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Yok. -
Dersin İçeriği Literatür bulma, veri toplama ve rapor yazma teknikleri. Bilimsel araştırma yöntemleri ve çeşitleri. Bilimsel araştırmaların sonuçlarını rapora dönüştürme. Yıl içi projesi ve rapor tasarlama.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Dersin amacı belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmek için gereken literatür bulma, veri toplama ve rapor yazma tekniklerini kavratmaktır. Bu kapsamda, bilimsel araştırma yöntemleri ve çeşitlerini öğretmek, kaynak tarama becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, bilimsel araştırmaların sonuçlarını; rapora dönüştürmeyi kavratmak, akademik yazım kuraları çerçevesinde; lisans seviyesinde yıl içi projesi, rapor vb. tasarlayabilme ve bunu raporlayabilme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bilim ve bilgi kavramları, bilimin amaçları
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
2 Bilimsel yöntem ve araştırma ilişkileri
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
3 Araştırmaların planlanması
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
4 Araştırma süreci
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
5 Araştırma amaçlarını belirleme ve hipotez oluşturma
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
6 Araştırma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
7 Literatür taraması yapma yöntemleri
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
8 Literatür araştırması yaparken dikkat edilecek hususlar
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
9 Bilimsel yayınları okuma teknikleri I
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
10 Bilimsel yayınları okuma teknikleri II
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
11 Araştırma raporunun hazırlanması (Giriş)
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
12 Araştırma raporunun hazırlanması (Materyal ve metot)
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
13 Araştırma raporunun hazırlanması (Bulgular ve tartışma)
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
14 Rapor hazırlarken dikkat edilecek hususlar
  Ön Hazırlık: Rauf ARIKAN, Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 3
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 4
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 4
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 4
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 4
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 5
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Diğer Kaynaklar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Materyal
Dökümanlar Öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders notu.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)