Ders Adı Tohum Çimlenmesi ve Dormansi
Ders Kodu BIO-446
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Damla GÜVERCİN ÖNDER
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tohumun yapısı ve kimyasal bileşimi. Çimlenmeye etki eden faktörler. Dormansi. Çimlenmenin engellenmesi ve uyarılması. Çimlenen tohumların metabolizması. Metabolizma üzerine çimlenme engelleyici ve uyarıcıların etkisi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı Yüksek bitkilerin tohum çimlenmesi ve dormansisi ile ilgili bilgi vermek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Tohum Çimlenme Fizyolojisi'ne Giriş
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h.
2 Tohum Oluşumu (microsporogenesis ve microgametogenesis, macrosporogenesis ve megagametogenesis)
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
3 Tohumun Kimyasal Yapısı ve Gelişimi
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
4 Tohumun Yaşam Süreleri, Tohum Canlılığı Belirleme, Tohum Depolanması (depolamada tohum canlılığını etkileyen faktörler)
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
5 Koruma biyolojisinde tohum ve çimlenme
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
6 Tohum Çimlenme ve ÇimlenmeTipleri
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
7 Çimlenmede Kimyasal Değişiklikler
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
8 Çimlenmeye Etki Eden Faktörler (Su ve gazlar)
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
9 Çimlenmeye Etki Eden Faktörler (Işık ve Fitokromlar)
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
10 Çimlenmeye Etki Eden Faktörler (pH, sıcaklık)
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
11 Primer ve Sekonder Dormansi
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
12 Tohum Dormansisini Giderme Yöntemleri
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
13 Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Çimlenme
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
14 Bazı tarım ve endüstri yönleriyle: tohum ve çimlenme
  Ön Hazırlık: 1. The Germination of Seeds 3rd Edition, A. M. Mayer A. Poljakoff-Mayber.; 2. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition, Bewley, J.D., Bradford, K., Hilhorst, H., nonogaki, h
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 4
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 4
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 2
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 3
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 5
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 4
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 4
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 4
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1. Bewley J.D. and Black M. (2006) Seeds physiology of development and germination. pp 445 , second edition. 2. DESAİ,B.B (2004) Seeds Handbook:Biology,production,processing and storage second edition revised and expanded .pp 786.Marcel Dekker,Inc New York. 3. Taiz, L and Zeiger, E. 2007 Bitki Fizyolojisi (Çeviri editörü: İsmail TÜRKAN), Palme yayıncılık, Ankara 4. Konuyla ilgili örnek bilimsel makaleler
Diğer Kaynaklar 1. Bewley J.D. and Black M. (2006) Seeds physiology of development and germination. pp 445 , second edition. 2. DESAİ,B.B (2004) Seeds Handbook:Biology,production,processing and storage second edition revised and expanded .pp 786.Marcel Dekker,Inc New York. 3. Taiz, L and Zeiger, E. 2007 Bitki Fizyolojisi (Çeviri editörü: İsmail TÜRKAN), Palme yayıncılık, Ankara 4. Konuyla ilgili örnek bilimsel makaleler
Materyal
Dökümanlar 1. Bewley J.D. and Black M. (2006) Seeds physiology of development and germination. pp 445 , second edition. 2. DESAİ,B.B (2004) Seeds Handbook:Biology,production,processing and storage second edition revised and expanded .pp 786.Marcel Dekker,Inc New York. 3. Taiz, L and Zeiger, E. 2007 Bitki Fizyolojisi (Çeviri editörü: İsmail TÜRKAN), Palme yayıncılık, Ankara 4. Konuyla ilgili örnek bilimsel makaleler
Ödevler
Sınavlar 1 vize, 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)