Ders Adı Kuş Gözlem Metodları
Ders Kodu BIO-804
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Mehmet Ali TABUR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kuşların biyolojik özelliklerini öğrenme, 2. Kuşları morfolojik özelliklerine göre ayırma yeteneği kazanma, 3. Kuşların biyolojik aktivitelerini sergiledikleri alanları öğrenme, 4. Araziye çıkılırken dikkat edilecek hususlar, 5. Araç, gereç ve malzemelerin gözlem yapmaya uygun seçimi, 6. Kuş gözlem teknikleri ve özelliklerini öğrenme, 6. Gözlem sırasında yapılacak ve yapılmayacak davranışları bilmek, 7. Arazide karşılaşılan sağlık problemlerine bilinçli yaklaşım ve tedbir alma yeteneğinin geliştirilmesi, 8. Ulusal ve uluslararası koruma çalışmalarında görev yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Kuşların genel özellikleri, Morfolojik özellikleri ayırt etme yeteneğinin geliştirilmesi, Kuş gözlemciliğinin önemi, Gözlemde kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin özellikleri, Gözlem teknikleri, Elde edilen bulguları değerlendirme, Verileri bilimsel bilgiye dönüştürme, Sağlık tedbirleri, Tür koruma bilinci.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Kuşların genel özelliklerini öğrenme, 2. Kuşları ayırt etme kabiliyetini geliştirme ve gözlem tekniklerini kullanma becerisi kazanma, 3. Gözlemciliğin kuşların korunmasında önemini kavratma, 4. Arazi çalışmalarında karşılaşılacak sağlık problemlerinde yeterli bilgiye ve tecrübeye sahip olmak.
Dersin Amacı Avifauna hakkında genel bilgi sahibi olmak ve kuş gözlem tekniklerini sahada uygulamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kuşların karakteristik özellikleri
2 Morfolojik özelliklerde dikkat edilmesi gerekenler
3 Resim ve video destekli kuşların morfolojik özellikleri
4 Ülkemizde yerli türler ve yaşam alanları
5 Göçmen kuşların genel özellikleri ve ülkemizden geçen göç yolları
6 Önemli kuş habitatlarının özellikleri
7 Kuş gözlemciliğinin bilimsel ve ekonomik önemi
8 Bulguları elde etme yöntem ve teknikleri
9 Bulguları değerlendirme ve yayın haline dönüştürme
10 Ülkemiz ve yurt dışında kuş gözlemciliğinin takip edilmesi
11 Kuş gözlemciliğine özendirme ve yaygın hale getirme
12 Sahada karşılaşılan problemlere çözüm önerileri geliştirme
13 Arazi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken sağlık tedbirleri
14 Üniversite, STK ve diğer kurumlarla kuş gözlemciliğinde işbirliği sağlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 4
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 4
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 4
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 4
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Farklı kaynaklardan derlenmiş ders notu
Diğer Kaynaklar Kuş Teşhis Kitapları
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Kuşları tehdit eden olumsuzluklar ve çözüm önerileri
Sınavlar Arasınav ve Final Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)