Ders Adı Ekonomik Bitkiler
Ders Kodu BIO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Rağbet Ezgi DURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Ekonomik bitkilerin kullanım şekilleri hakkında bilgi ve becerilerin kazandırılması
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonomik bitkiler ve tarihi gelişim süreci, ekonomik bitkilerin önemi, Ekonomik bitkilerin sınıflandırılması, ekonomik bitkilerin üretimi, ekonomik bitkilerin kalitesi üzerine etkili olan faktörler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekonomik bitkiler hakkındaki temel kavram ve prensiplerin öğrenciye açık bir şekilde sunulmasıdır.
Dersin Amacı Ekonomik bitkilerin botaniksel özellikleri ve kimyasal yapılarının öğretilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ekonomik bitkiler ve tarihi gelişim süreci
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
2 Ekonomik bitkilerin tanınması
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
3 Ekonomik bitkilerin kimyasal yapıları
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
4 Ekonomik bitkilerin önemi
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
5 Ekonomik bitkilerin sınıflandırılması
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
6 Ekonomik bitkilerin ekolojik istekleri
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
7 Ekonomik bitkilerin üretimi
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
8 Ekonomik bitkilerin ekim şekli ve zamanı
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
9 Ekim nöbeti ve tohumluk
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
10 Sıklık
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
11 Gübreleme
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
12 Hasat ve depolama
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
13 Ekonomik bitkilerin tarımı
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
14 Ekonomik bitkilerin kalitesi üzerine etkili olan faktörler
  Ön Hazırlık: Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 2 2 4
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ekonomik bitkiler ders notları/Hasan ÖZÇELİK
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)