Ders Adı İnsan ve Çevre
Ders Kodu BIO-805
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Yusuf AYVAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda; Çevreyi etkileyen kaynakları tanımlayabilecekler, Çevreye etki eden tüm bu kaynakların biyolojik sistemler ile olan ilişkilerini ve çevre sağlığına olan etkisini irdeleyebilecekler, Çevre sağlığı ile ilgili gerekli etmenlerin ortaya çıkarılması ve yönetilmesi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olacaklardır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevrenin tanımı, ekoloji ve çevre biliminin önemi, ekolojik bilim dalları, ekolojinin kuralları ve ilkeleri, ekoksistemin tanımı ve öğeleri, ekosistemlerin genel özellikleri, ekosistemdeki biyolojik ilişkiler, ekosistem çeşitleri, biyom, ekosistemde enerji ve madde döngüsü, biyoçeşitlilik, çevre sorunları, küresel ısınma, çevre ve etik, çevre hukuku
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çevre sağlığını kontrol altında tutabilmek için gerekli olan çözümleri öğrencilere aktararak çevre sağlığını tehdit eden belli başlı nedenleri, ekolojinin bilim dalları (coğrafi ekoloji, populasyon ekolojisi, tıbbi ekoloji, populasyon ekolojisi, analitik ekoloji), ekolojinin kuralları ve bilim dallarını bilimsel bir bakış açısıyla açıklamayı hedeflemektedir.
Dersin Amacı Öğrencilere insan-çevre etkileşimi, çevre bilinci, çevre etiği, çevre hukuku, ekoloji-çevre (tür, populasyon, kommünite, biyotop, biyosfer) ve çevre sorunları ile ilgili temel kavram, terim ve olayları kavratmak ve bu konulara yönelik bilgi, tutum, davranış gibi beceriler kazandırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş bölümü. Çevrenin tanımı. Çevre için eğitimin önemi nedir?
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
2 Ekoloji ve Çevre Bilimi. Tür, populasyon, kommünite tanımlarının yapılması.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
3 Ekolojik Bilim Dalları, Ekolojinin Kuralları ve İlkeleri
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
4 Ekosistem (Canlı ve Cansız öğeler) nedir? Üreticiler, Tüketiciler, Ayrıştırıcılar.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
5 Ekosistemin genel özellikleri nelerdir? Canlı ve cansız öğeler arasında madde ve enerji dolaşımı.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
6 Ekosistemdeki biyolojik ilişkiler. Tür İçi İlişkiler, Türler arası ilişkiler.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
7 Ekosistem çeşitleri ve Biyom (Sucul ekosistemler, Tatlı su ekosistemleri, Tuzlu su ekosistemleri, Karasal ekosistemler)
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
8 Ekosistemdeki enerji ve madde döngüsü. Enerji akışı nedir?
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
9 Biyoçeşitlilik nedir? Genetik çeşitlilik, Tür çeşitliliği, Ekosistem çeşitliliği.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
10 Çevre sorunları nedir? İnsanlığın Ekolojik Sorunları nelerdir?
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
11 Küresel Isınma nedir? Sera Etkisi Nedir? Küresel Isınmanın Nedenleri.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
12 Çevre ve Etik. Etik açıdan, çevre ile ilgili iki temel değer.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
13 Çevre Hukuku nedir? Çevre politikasının amacı ve işlevi nedir?
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
14 Ders konuları ile ilgili genel bilgilendirme ve genel değerlendirmenin yapılması.
  Ön Hazırlık: Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 85
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 14 5
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
Diğer Kaynaklar Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
Materyal
Dökümanlar Kocataş, A., 2012. Ekoloji ve Çevre Biyolojisi. Dora Yayıncılık. 618s. Keleş, R., 2016. İnsan Çevre Toplum. İmge Kitabevi, 546s.
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)