Ders Adı Sosyal Bilimler için Biyoloji
Ders Kodu BIO-806
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Ysaemin COŞKUN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Biyoloji ile ilgili temel kavramları öğrenir. 2.Yaşama dair çeşitli konularda yorum yapma yeteneği edinir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Biyolojinin tanımı, alt dalları, diğer bilimlerle olan ilişkisi, hücrenin fiziksel ve kimyasal yapısı, organeller, biyolojik organizasyon seviyeleri, tür kavramı, doğal seleksiyon ve türleşme modelleri, sistematik ve amacı, biyolojik çeşitlilik kavramı ve sıcak noktalar, tehditler ve koruma biyolojisi, ekolojide önemli bazı terimler ve açıklamaları, biyoteknoloji, hayvanlardaki sosyal davranış çeşitleri ve sosyobiyoloji.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Biyolojinin önemini ve diğer disiplinlerle olan ilişkisini kavratmak. 2.Çevre bilinci oluşturmak. 3.Biyolojik çeşitliliğe, önemi ve korunmasına yönelik dikkat çekmek. / 4.Sosyal davranışlar ve biyoloji ile olan ilişkisini irdelemek.
Dersin Amacı Dersin amacı canlılığın öğretisi olan biyolojinin tanımı, alt dalları, diğer yaşam bilimleriyle olan ilişkisi, canlıların organizasyon dereceleri, çevre ile olan ilişkileri, biyolojik çeşitliliğin kökeni ve insanlığa sunduğu hizmetleri geniş bir bakış açısı ile biyoloji meraklılarına aktarmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Biyolojiye Giriş
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
2 Hücre İçinde Yolculuk
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
3 Biyolojik Organizasyon Seviyeleri ve Yaşamın Hiyerarşisi
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
4 Tür nedir? Doğal Seleksiyon ve Türleşme
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
5 Filogeni ve Sistematik
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
6 Biyolojik Çeşitlilik: Tanımı, Kapsamı ve Ölçülmesi
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
7 Sıcak Noktalar ve Önemi
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
8 Biyoçeşitliliği Tehdit Eden Faktörler
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
9 Koruma Biyolojisi ve Önlemler
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
10 Ekolojiye Giriş ve Biyosfer
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece)
11 Biyoteknoloji ve Kullanım Alanları
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece), Biotechnology (An Introduction) (Susan S. Barnum)
12 Davranış Biyolojisine Giriş
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece), Animal Behavior (Breed & Moore)
13 Sosyal Davranış ve Sosyobiyoloji
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece), Animal Behavior (Breed & Moore)
14 Genel Değerlendirme ve Öneriler
  Ön Hazırlık: Biology (Campbell & Reece), Animal Behavior (Breed & Moore)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 3
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1.Biyoloji (Campbell & Reece) 2.Animal Behavior (Breed & Moore) 3.Current Opinion on Biotechnology
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Vize ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)