Ders Adı Türkiye'nin Çevre Sorunları
Ders Kodu BIO-807
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Melek ZEYBEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu ders sonunda; 1. Çevre sorunları ile ilgili başlıca terimleri ifade edebilir. 2. Türkiye'de çevre sorunlarının dağılışını ve bu dağılış düzeninde etkili olan doğal ve beşeri faktörleri ifade edebilir. 3. Türkiye'de her bir çevre sorununun çözümü için ileri sürülen başlıca çözüm önerilerini ifade edebilir, uygulayabilir. 4. Çevre sorunları ile yeni çözüm önerileri sunabilir. 5. Türkiye'nin çevre politikalarını ifade edebilir, sorgulayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Çevre, çevreyi oluşturan temel unsurlar, madde döngüleri, Türkiye'nin başlıca çevre sorunları, yasal düzenlemeler
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Çevre Sorunları ile ilgili başlıca terimleri kavratmak, 2. Türkiye'de çevre sorunlarının dağılışını ve bu dağılış düzeninde etkili olan doğal ve beşeri faktörleri kavratmak, 3. Türkiye'de herbir çevre sorununun çözümü için ileri sürülen başlıca çözüm önerilerini kavratmak, 4. Türkiye'nin çevre sorunlarının çözümüne ilişkin yeni bir bakış açısı kazandırmak, 5. Türkiye'nin çevre politikalarını kavratmak.
Dersin Amacı Türkiye'nin çevre problemleri konusunda farkındalık oluşturmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çevre Problemlerinin Tanımlanması
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
2 Çevresel stres faktörleri
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
3 Ekosistemler
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
4 Nüfus artışı
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
5 Endüstrileşme
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
6 Türkiye'nin hava kirliliği
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
7 Türkiye'nin su kirliliği
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
8 Türkiye'nin toprak kirliliği
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
9 Diğer Çevre Sorunları: Katı atık sorunu, gürültü kirliliği, radyoaktif kirlenme, maden çıkarımından kaynaklanan sorunlar, asit yağmurları, küresel ısınma
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
10 Doğal tehlikelerden kaynaklanan çevre sorunları
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
11 Türkiye'de çevre teknolojileri
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
12 Türkiye'de çevre kirliliği maliyetleri
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
13 Türkiye'nin çevre politikası: Kanun ve Yönetmelikler, Resmi Kurumlar
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
14 Türkiye'nin çevre politikası: Sivil Toplum Örgütleri
  Ön Hazırlık: 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Biyoloji alanında ortaöğretimde kazanmış oldukları belirli seviyedeki bilgi, beceri ve yetkinlikler üzerine kendi alanlarının en yeni bilgilerini içeren, ders araç ve gereçlerini kullanarak daha kapsamlı ve ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olur. 5
2 Biyoloji konuları ile ilgili problemleri saptama, problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurma ve çeşitli gözlemsel ve deneysel yöntemler kullanarak hipotezi çözme becerisi kazanır. 5
3 Biyoloji alanı ile ilgili kazanmış oldukları bilgi ve becerilerini uzman ya da uzman olmayan kişilere sözlü ya da yazılı olarak açık bir biçimde aktarır. 5
4 Alanı ile ilgili bilgiye ulaşabilmek için kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır. 5
5 Alanındaki genel bilgi ve yöntemleri kullanabilmek için yeterli özgüvene sahip olur. 5
6 Gerek bireysel gerekse çok disiplinli gruplarda mesleki gelişimine yönelik faaliyet ve projelerde aktif çalışma becerisi kazanır ve bu süreçte ortaya çıkabilecek karmaşık durumlarda sorumluluk alır. 5
7 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur. 1
8 Gelişen teknolojiye uyum sağlamak için yeterli düzeyde bilgisayar kullanım bilgi ve becerisine sahip olur. 3
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir. 5
10 Evrensel ve toplumsal değerlere duyarlı, ülke çıkarlarını gözeten, araştıran, üreten, etik ve mesleki sorumluluk bilincinde bireyler olur. 5
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1-Türkiye Çevre Vakfı (2003). Türkiye’nin Çevre Sorunları, Ankara, 2003. 2-Yıldız, K., Sipahioglu, Ş., & Yılmaz, M. (2000). Çevre bilimi. Gündüz Egitim ve Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve Final Sınavları
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)